Jaunumi

18. janvārī  tika uzsāksts jaunās Eiropas “Bauhaus” iniciatīvas izstrādes posms. “Bauhaus” ir vides, ekonomikas un kultūras projekts, kura mērķis ir palīdzēt īstenot Eiropas zaļo kursu, apvienojot dizainu, ilgtspēju, piekļūstamību, pieejamību cenas ziņā un ieguldījumus. Tādējādi Jaunā Eiropas “Bauhaus” pamatvērtības ir ilgtspēja, estētika un iekļautība.

Izstrādes posms norisināsies kā līdzradīšanas process, kura mērķis ir izveidot koncepciju, pētot idejas un apzinot visneatliekamākās vajadzības un problēmas, un apvienot ieinteresētās personas. Izstrādes posma ietvaros Komisija šopavasar pirmo reizi izsludinās Eiropas “Bauhaus” balvas pasniegšanu. Šā posma rezultātā šā gada rudenī tiks izsludināti uzaicinājumi iesniegt priekšlikumus ar mērķi iedzīvināt Jaunā Eiropas “Bauhaus” idejas vismaz piecās vietās ES dalībvalstīs, izmantojot ES fondus valsts un reģionālā līmenī.

Eiropas Komisijas priekšsēdētāja Urzula fon der Leiena sacīja: “Jaunais Eiropas “Bauhaus” ir projekts, uz kuru liekam lielas cerības; tā nolūks ir izpētīt, kā pēc pandēmijas mēs kopā varētu dzīvot labāk. Vēlamies ilgtspēju apvienot ar stilu, lai tuvinātu Eiropas zaļo kursu cilvēku prātiem un mājokļiem. Lai Jaunais Eiropas “Bauhaus” vainagotos panākumiem, mums jāpiesaista visi radošie prāti – dizaineri, mākslinieki, zinātnieki, arhitekti un pilsoņi.”

Par inovāciju, pētniecību, kultūru, izglītību un jaunatni atbildīgā Komisijas locekle Marija Gabriela sacīja: “Ar Jauno Eiropas “Bauhaus” mūsu mērķis ir izstrādāt inovatīvu satvaru, kas, apvienojot ilgtspēju un estētiku, atbalstītu, atvieglotu un paātrinātu zaļo pārveidi. Tas būs kā tilts starp mākslas un kultūras pasauli, no vienas puses, un zinātnes un tehnoloģiju pasauli, no otras puses, un tādējādi nodrošinās, ka tiks iesaistīta visa sabiedrība: mūsu mākslinieki, studenti, arhitekti, inženieri, akadēmiskās aprindas un novatori. Tas iekustinās sistēmiskas pārmaiņas.”

Par kohēziju un reformām atbildīgā komisāre Elīza Ferreira sacīja: “Jaunais Eiropas “Bauhaus” pievēršas tam, kā mēs dzīvojam kopā, kādas ir mūsu vērtības, mūsu kopīgā darba un atpūtas telpa, mūsu kolektīvā un personiskā pieredze. Šis projekts ir paredzēts visiem Eiropas reģioniem un teritorijām. Popularizējot izmaksu ziņā pieņemamus risinājumus, tam būtu jāveicina sociālā kohēzija un mājokļu problēmu risināšana. Ja vēlamies panākt reālas pārmaiņas mūsu apkārtnē un veidot skaistāku un ilgtspējīgāku dzīvi, mums ir jādomā par to, kā Jaunajā Eiropas “Bauhaus” jaunu ideju ģenerēšanu savienot ar ideju īstenošanu fiziskās vietās. Tāpēc mēs visā Komisijā pētām, kā varētu mobilizēt mūsu rīcībā esošos rīkus, lai izveidotu pirmo konkrētu darbību kopumu jaunā Eiropas “Bauhaus” īstenošanai.”

Konteksts

Jaunais Eiropas “Bauhaus” ir radoša iniciatīva, kas nojauc robežas starp zinātni un tehnoloģijām, mākslu, kultūru un sociālo iekļaušanu, un cenšas ar dizaina palīdzību rast risinājumus ikdienas problēmām. 

Šodien atklātajā tīmekļvietnē mākslinieki, dizaineri, inženieri, zinātnieki, uzņēmēji, arhitekti, studenti un visi interesenti var dalīties ar iedvesmojošiem sasniegumiem Jaunā Eiropas “Bauhaus” īstenošanai, savām idejām par to, kā tas būtu jāveido un jāattīsta, kā arī savām bažām un grūtībām šajā sakarā.

Tas ir inovatīva kopizstrādes procesa sākums. Organizācijas, kuras vēlas padziļināti iesaistīties šajā procesā, var atsaukties uz tīmekļvietnē publicēto uzaicinājumu un kļūt par Jaunā Eiropas “Bauhaus” partnerēm”.

Plašāka informācija

Bauhaus web lapa: https://europa.eu/new-european-bauhaus/index_en

Jaunā Eiropas “Bauhaus” tīmekļvietne un “Skaidrojums par to, kas ir Jaunais Eiropas “Bauhaus”

Jaunais Eiropas “Bauhaus” Instagramā

Jaunais Eiropas “Bauhaus” Pinterestā