Jaunumi

Šā gada septembrī uzsākts otrais novērtējuma posms par Ekonomikas ministrijas rosinātā principa “Konsultē vispirms” ieviešanu uzraudzības iestāžu darbā. Kopumā iniciatīvā iesaistījušās un novērtējumā tiks vērtētas 22 uzraugošās valsts iestādes.

 

Iniciatīva “Konsultē vispirms” tika uzsākta 2017. gadā ar vīziju radīt izcilu uzņēmējdarbības vidi Latvijā, kur prioritāte ir uz klientu orientēta valsts pārvalde. Iniciatīvas mērķis ir nodrošināt labāku sadarbību starp uzraugošajām iestādēm un uzņēmējiem, uzsverot, ka iestāžu galvenais pienākums nav sodīt, bet gan būt uzticamiem palīgiem un sadarbības partneriem, nodrošinot, ka uzņēmēji zina un izprot savus pienākumus. Līdz ar to uzraugošās valsts iestādes ir uzsākušas apjomīgu darbu, lai veicinātu pārmaiņas valsts pārvaldes un uzņēmumu sadarbībā. Lai izvērtētu “Konsultē vispirms” ieviešanas progresu un identificētu jomas, kurās nepieciešami pilnveidojumi, Ekonomikas ministrija 2018. gadā izstrādāja novērtējuma instrumentu un reizi gadā vērtē iestāžu atbilstību principam “Konsultē vispirms”.

 

Novērtējuma ietvaros iestādes tiks vērtētas četros posmos - aptaujājot iestāžu klientus un iestāžu darbiniekus, kā arī veicot iestāžu pašnovērtējumu un ekspertu novērtējumu. Valsts iestāžu klienti un darbinieki tiek aptaujāti telefoniski un elektroniski ar 17 jautājumu palīdzību, lai noskaidrotu viņu viedokli par principa “Konsultē vispirms” ievērošanu iestāžu ikdienas darbā. Aptauja ietver informāciju par uzraudzības prasību skaidru un konsekventu interpretāciju, sankciju piemērošanas proporcionalitāti pārkāpumiem un  iespēju brīvprātīgi novērst neatbilstības, kā arī iespēju ātri un ērti saņemt konsultāciju, izmantot iestādes nodrošinātus pašnovērtējuma rīkus, saņemt savlaicīgus atgādinājumus par veicamajām darbībām un termiņiem un piedalīties iestādes rīkotās apmācībās.

 

Līdztekus tam katra iesaistītā iestāde veic pašnovērtējumu un tiek vērtēta no ekspertu puses, tādējādi iegūstot visaptverošu skatījumu uz “Konsultē vispirms” principa ieviešanas efektivitāti. Apkopotie rezultāti iestādei dos iespēju izvērtēt padarīto, kā arī saņemt individuālas rekomendācijas, kas ļaus pilnveidot un uzlabot iestādes darbu ar klientiem.

 

Iestāžu klientu un darbinieku aptauja, kā arī iestāžu pašvērtējums norisināsies no 2019. gada septembra līdz oktobra vidum, pēc tam darbu turpinās eksperti. Novērtējuma rezultāti un uzņēmējiem atsaucīgākās uzraugošās iestādes tiks paziņotas šā gada decembra sākumā.

 

 

Ekonomikas ministrijas

Sabiedrisko attiecību nodaļa

prese@em.gov.lv

67013193