Covid19
--

Ņemot vērā pieaugošo vakcinācijas aptveri, kā arī sadarbībā ar nozari un Latvijas Darba devēju konfederāciju izstrādātos drošas darbības protokolus saimniecisko pakalpojumu sniedzējiem, Ministru kabinets š.g. 31. augusta sēdē lēma atļaut tirdzniecības izstāžu organizēšanu un norisi arī t.s. “augsta riska” situācijā, t.i. ja 14 dienu kumulatīvais Covid-19 saslimšanas gadījumu skaits uz 100 000 iedzīvotājiem pārsniegs 120.

Apstiprinot grozījumus Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumos Nr. 360 ”Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”,  situācijā, ja 14 dienu kumulatīvais Covid-19 gadījumu skaits uz 100 000 iedzīvotājiem pārsniegs 120, tirdzniecības izstāžu organizēšana un norise var notikt ne tikai t.s. “zaļajā drošības režīmā”, bet arī “dzeltenajā drošības režīmā”, kā ietvaros jāievēro šādi drošības nosacījumi:

 • gan darbinieki, gan apmeklētāji atbilst šādām prasībām:
  • personas, kurām ir sadarbspējīgs vakcinācijas sertifikāts;
  • personas, kurām ir sadarbspējīgs pārslimošanas sertifikāts;
  • personas, kurām ir sadarbspējīgs testēšanas sertifikāts, kas apliecina:
   • ka persona pēdējo 48 stundu laikā ir veikusi Covid-19 testu, nosakot SARS-CoV-2 vīrusa RNS, un tas ir negatīvs;
   • vai 6 stundu laikā veiktais SARS-CoV-2 antigēna tests ir negatīvs;
  • augstāk minētās personas pavadošie bērni, kas jaunāki par 12 gadiem (bez sertifikātiem);
 • vienam apmeklētājam jānodrošina vismaz 15 m no publiski pieejamās telpas platības;
 • eju platumam starp izstāžu stendu rindām ir jābūt vismaz trīs metriem.

Vienlaikus MK noteikumos ietverts tirdzniecības izstādēm saistošs “ģimenes regulējums” – pilngadīgas personas ar sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu var apmeklēt tirdzniecības izstādes iekštelpās “zaļajā drošības regulējumā” kopā ar nepilngadīgiem bērniem:

 • bērniem, kuri nav sasnieguši 12 gadu vecumu, nav jāuzrāda sertifikāti;
 • bērniem no 12 gadu vecuma, kuri nav vakcinēti vai pārslimojuši, jāspēj uzrādīt sadarbspējīgu negatīvu testēšanas sertifikātu:
   • ka persona pēdējo 48 stundu laikā ir veikusi Covid-19 testu, nosakot SARS-CoV-2 vīrusa RNS, un tas ir negatīvs;
   • vai 6 stundu laikā veiktais SARS-CoV-2 antigēna tests ir negatīvs.

Šāds “ģimenes regulējums” izstāžu organizēšanā ir pieļaujams, paredzot, ka tirdzniecības izstādes norises laikā tiek nodalītas apmeklētāju plūsmas dažādos laikos (laiks, kurā izstādi apmeklē kopā ar bērniem, un laiks, kurā izstādi apmeklē tikai vakcinētas/pārslimojušas personas). Laikā, kad tirdzniecības izstādes apmeklē pieaugušie kopā ar bērniem, visām personām no 7 gadu vecuma jālieto deguna un mutes aizsegi, kā arī vienai personai jānodrošina ne mazāk kā 5 mno publiski pieejamās telpas platības. 

Savukārt, “ģimenes regulējuma” ietvaros, organizējot tirdzniecības izstādi ārtelpās, pilngadīgas personas ar sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu var apmeklēt minētās izstādes kopā ar nepilngadīgiem bērniem:

 • bērniem, kuri nav sasnieguši 12 gadu vecumu, nav jāuzrāda sertifikāti;
 • bērniem no 12 gadu vecuma, kuri nav vakcinēti vai pārslimojuši, jāspēj uzrādīt sadarbspējīgu negatīvu testēšanas sertifikātu:
   • ka persona pēdējo 48 stundu laikā ir veikusi Covid-19 testu, nosakot SARS-CoV-2 vīrusa RNS, un tas ir negatīvs;
   • vai 6 stundu laikā veiktais SARS-CoV-2 antigēna tests ir negatīvs.

Vienlaikus atgādinām, ka tirdzniecības izstādes norises vietās visām personām jāievēro 2 metru distance.  

 Detalizēti ar grozījumiem Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumos Nr. 360 ”Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” var iepazīties Ministru kabineta tīmekļa vietnē.

  

 

Ekonomikas ministrijas

Sabiedrisko attiecību nodaļa

prese@em.gov.lv