Covid19 Pakalpojumi tirdzniecība

Ņemot vērā Covid-19 izplatības samazināšanās tendences bērnu vecuma grupā, valdība š.g. 15. februāra sēdē, apstiprinot grozījumus Ministru kabineta 2021. gada 9. oktobra rīkojumā Nr. 720 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu", vienojās jau šobrīd atcelt prasību bērniem bez derīga vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāta piedalīties pasākumos vai saņemt pakalpojumus tikai pieaugušo ar vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu pavadībā.

Tas nozīmē, ka bērni vecumā līdz 18 gadiem, neatkarīgi no tā, vai viņiem ir vai nav derīga vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāta, brīvi varēs saņemt jebkādus pakalpojumus, apmeklēt jebkuru tirdzniecības vietu, kā arī apmeklēt pasākumus. Tāpat šī ierobežojuma atcelšana nozīmē to, ka sabiedriskās ēdināšanas vietās vairs nav jānodala apmeklētāju plūsmas ar un bez bērniem. Vienlaikus bērniem līdz 18 gadiem tiek saglabāts pienākums uzrādīt personu apliecinošu dokumentu, lai gūtu pārliecību par viņu vecumu.

Tāpat valdība arī lēma tirdzniecības pakalpojuma sniedzējiem atcelt darbības laika ierobežojumu no 23:00 līdz 6:00, kas dos iespēju tirdzniecības pakalpojumu sniedzējiem elastīgāk organizēt savu darbu. Kā zināms, līdz šim darbības laika ierobežojums tika attiecināts uz tirdzniecības vietām, kas strādā epidemioloģiski drošajā vidē (“zaļajā” vidē); savukārt tas netika attiecināts uz epidemioloģiski nedrošajā vidē (“sarkanajā” vidē) strādājošām tirdzniecības vietām.  Būtiski atgādināt, ka darbības laika ierobežojums joprojām tiek saglabāts citu saimniecisko pakalpojumu sniegšanai un pasākumu organizēšanai.

 

Ekonomikas ministrijas

Sabiedrisko attiecību nodaļa

Prese@em.gov.lv