Ukraina_atb_programmas

Ministru kabineta sēdē š.g. 26. aprīlī tika izskatīts Ekonomikas ministrijas sagatavotais Informatīvais ziņojums par atbalstu uzņēmējiem tirgus pārorientācijai un Krievijas militārās agresijas pret Ukrainu izrietošo sankciju seku mazināšanai, kurā iekļauta informācija par iespējamiem risinājumiem izejmateriālu piegāžu ķēžu maiņai, t.sk. iespējamo atbalsta instrumentu izstrādi jaunu tirgus meklējumiem.

Krievijas militārās agresijas Ukrainā rezultātā sagaidāma vidēja un ilgtermiņa ietekme uz globālajām vērtību ķēdēm, publiskā sektora investīcijām, nevienlīdzības pieaugumu starp cilvēkiem, uzņēmumiem un valstīm, kā arī būtiska ietekme uz energoapgādes drošību. Lai sniegtu atbalstu uzņēmējiem esošajā situācijā, Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra jau šobrīd nodrošina pakalpojumus, kas ir vērsti uz uzņēmumu piegāžu ķēžu maiņu un tirgus pārorientāciju, taču uzņēmumiem ir nepieciešams mērķtiecīgāks atbalsts apgrozāmo līdzekļu nodrošināšanai un likviditātes stabilizēšanai caur aizdevumiem, garantijām un investīcijām tirgus pārorientācijai un biznesa pielāgošanai. Šodien valdības pieņemtais lēmums ļaus uzņēmējiem pārvarēt pašreizējos un tuvākās nākotnes izaicinājumus – ar valsts palīdzību iegūt apgrozāmos līdzekļus ikdienas vajadzību nodrošināšanai, investīcijas darbības paplašināšanai un pārorientācijai uz jauniem eksporta tirgiem,” uzver ekonomikas ministrs Jānis Vitenbergs.  

Ministru kabinets, apstiprinot Ekonomikas ministrijas piedāvājumu, šodien vienojās par jaunu atbalsta programmu izstrādi uzņēmējiem finanšu instrumentu veidā, izmantojot neizlietoto Covid-19 krīzes laikā piešķirto budžeta finansējumu, kas ļaus nodrošināt tūlītēju atbalstu uzņēmējiem apgrozāmo līdzekļu nodrošināšanai un likviditātes stabilizēšanai.

Līdz ar to jau tuvākajā laikā uzņēmējiem būs pieejami šādi jauni atbalsta instrumenti:

  1. aizdevumi  apgrozāmajiem līdzekļiem un investīcijām 39 milj. EUR apmērā, 
  2. garantijas 22,5 milj. EUR apmērā,
  3. eksporta kredīta garantijas 1,3 milj. EUR apmērā,
  4. pašu kapitāla fonda vēl neizlietotais finansējums no valsts budžeta līdzekļiem 32,1 milj. EUR apmērā tiks novirzīts investīcijām uzņēmumos to biznesa modeļa pielāgošanai, eksporta spējas uzlabošanai, jaunu tirgu iekarošanai, jaunām tehnoloģijām un procesu optimizācijai, kā arī produktu izstrādei Krievijas militārās agresijas pret Ukrainu krīzes apstākļos, piesaistot privātos finansētājus, tādējādi veicinot finansējuma pieejamību tirgū.

Lai nodrošinātu minēto atbalsta programmu darbību, jau tuvāko nedēļu laikā izskatīšanai Ministru kabineta sēdē tiks iesniegts likumprojekts “Krievijas militārās agresijas pret Ukrainu un tā rezultātā piemēroto sankciju un pretpasākumu izraisīto ekonomisko seku pārvarēšanas un tirgus pārorientācijas atbalsta likums”, kas paredzēs MK tiesības iepriekšminēto atbalsta programmu īstenošanai novirzīt Covid-19 krīzes programmām piešķirtos līdzekļus.

Aizdevumu, garantiju un eksporta garantiju atbalsta programmas plānots iesniegt izskatīšanai valdībā līdz š.g. jūnija sākumam, savukārt pašu kapitāla fonda programmu – līdz š.g. augustam. Atbalsta programmas uzņēmējiem būs pieejamas pēc likumprojekta pieņemšanas Saeimā un atbalsta programmu saskaņošanas ar Eiropas Komisiju.

 

Ekonomikas ministrijas

Sabiedrisko attiecību nodaļa

prese@em.gov.lv