Altum Atbalsts uzņēmējiem Ilze Indriksone

Ministru kabineta š.g. 20. decembra sēdē valdība pieņēma lēmumu pagarināt līdz 2023. gada 31. decembrim aizdevumu un garantiju programmas uzņēmējiem Krievijas militārās agresijas pret Ukrainu radīto seku uz ekonomiku mazināšanai. Atbalsta programmu termiņa pagarinājums vēl tiks saskaņots ar Eiropas Komisiju.

Ģeopolitiskās situācijas dēļ daudziem mūsu uzņēmējiem joprojām ir apgrūtināta saimnieciskās darbības veikšana – Krievijas brutālais iebrukums Ukrainā ir ietekmējis  līdzšinējos sadarbības līgumus, traucētas piegāžu ķēdes, cenu pieaugumu ietekmē arī energoresursu cenas. Uzņēmējiem īstermiņā trūkst apgrozāmo līdzekļu, lai iepirktu izejvielas tālākai ražošanai.  Tāpēc turpināsim nodrošināt uzņēmējus ar nepieciešamo atbalstu, lai netiktu būtiski ietekmēta saimnieciskā darbība un kopējā tautsaimniecības stabilitāte,” uzsver ekonomikas ministre Ilze Indriksone.

Kā zināms, aizdevumu un garantiju atbalsta programmu ietvaros uz atbalstu var pretendēt saimnieciskās darbības veicēji, kurus ietekmējušas militārās agresijas Ukrainā sekas, kas izpaužas kā pieprasījuma samazināšanās, esošo līgumu darbības pārtraukšana, apgrozījuma samazināšanās, traucējumi piegādes ķēdēs, cenu pieaugums un  ierobežojums turpmākām investīcijām. Atbalsts pieejams visām saimnieciskās darbības veicēju kategorijām (sīkie, mazie, vidējie, lielie saimnieciskās darbības veicēji), kā arī attieksies uz lauksaimniecības, zvejniecības un akvakultūras nozaru saimnieciskās darbības veicējiem. Komersantiem pieejamā maksimālā aizdevuma summa ir līdz 3 miljoniem eiro, maksimālā garantiju summa vienam komersantam ir līdz 10 miljoniem eiro. Atbalstu komersantiem sniedz Altum. Līdz šim uzņēmumi aizdevuma saņemšanai ALTUM iesnieguši pieteikumus par kopējo summu 15,5 miljoni eiro (26 pieteikumi).

Vienlaikus abās atbalsta programmās veikti atsevišķi tehniski grozījumi.

Detalizēti ar grozījumiem Ministru kabineta 2022. gada 14. jūnija noteikumos Nr. 349 "Noteikumi par aizdevumu programmu pret Ukrainu vērstās Krievijas militārās agresijas radīto ekonomisko seku mazināšanai" var iepazīties Tiesību aktu portālā.

Detalizēti ar grozījumiem Ministru kabineta 2022. gada 21. jūnija noteikumos Nr. 377 "Noteikumi par garantiju programmu pret Ukrainu vērstās Krievijas militārās agresijas radīto ekonomisko seku mazināšanai" var iepazīties Tiesību aktu portālā.

 

Ekonomikas ministrijas

Sabiedrisko attiecību nodaļa

prese@em.gov.lv