Enerģētika

Ministru kabineta sēdē šodien skata rīkojuma projektu par Ekonomikas ministrijas un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) reorganizāciju un Klimata un enerģētikas ministrijas izveidošanu. Tāpat ir sagatavoti unapstiprināti grozījumi VARAM nolikumā un Ekonomikas ministrijas nolikumā, kā arī Klimata un enerģētikas ministrijas nolikums.

Valdībai šodien sēdē apstiprinot rīkojumu, tiks izveidota Klimata un enerģētikas ministrija (KEM) un tiks reorganizēta VARAM un Ekonomikas ministrija, nododot Klimata un enerģētikas ministrijai enerģētikas politikas funkciju, izņemot naftas produktu rezervju uzturēšanas un uzraudzības jomu, un klimata politikas funkciju. Attiecībā uz minētajām funkcijām KEM būs Ekonomikas ministrijas un VARAM pārvaldes uzdevumu, tiesību, saistību, mantas, personāla resursu, tiesvedību, lietvedības un arhīva pārņēmēja.

Rīkojuma projekts paredz VARAM un Ekonomikas ministrijai nodot KEM 48,5 amata vietas, tostarp Klimata pārmaiņu departamentu, Enerģijas tirgus un infrastruktūras departamentu un Ilgtspējīgas enerģētikas politikas departamentu. Tuvākajā laikā to departamentu darbinieki, kas tiek pārcelti uz jauno ministriju, strādās savās līdzšinējās darba vietās. Telpas turpmākajam KEM darbam pēc iespējas tiks meklētas esošo VARAM resursu ietvaros.

Atbalsta funkciju sniegšanu Klimata un enerģētikas ministrijai attiecīgi nodrošinās VARAM. Tāpat VARAM sadarbībā ar Ekonomikas ministriju būs jāiesniedz Finanšu ministrijā Klimata un enerģētikas ministrijas budžeta pieprasījums.

Rīkojuma projekts paredz VARAM nodot KEM turējumā sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Vides investīciju fonds" valstij piederošās daļas.

Klimata un enerģētikas ministrijas nolikumā ir iekļauta enerģētikas politikas funkcija un klimata politikas funkcija un no tām izrietošie pārvaldes uzdevumi. Minētās funkcijas un pārvaldes uzdevumi ir pārņemti no Ekonomikas ministrijas nolikuma un VARAM nolikuma.

 

Informāciju sagatavoja:

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija

Sabiedrisko attiecību nodaļa

Tālr. 20200305; 67026533,

e-pasts: prese@varam.gov.lv

www.varam.gov.lv