Jaunumi

Ministru kabinetā ceturtdien, 15. jūnijā, parakstīts uzraugošo iestāžu un uzņēmēju sadarbības memorands par “Konsultē vispirms” principa iedzīvināšanu, tādējādi veicinot uz klientu orientētas valsts pārvaldes veidošanu.

 

 

Ministru prezidents Māris Kučinskis“Mēdz teikt – labāk vēlu nekā nekad. Ilgu laiku, jau kopš pagājušā gadsimta deviņdesmito gadu sākuma, kad tika atjaunota Latvijas Republika un tika dibinātas pašiem savas kontrolējošās iestādes, tika arī spriests – būtu pareizi, ja tās ne tikai uzliktu sodus par dažādiem pārkāpumiem, bet sāktu ar izskaidrojošo darbu, ļaujot pārkāpumu novērst.”

 

“Daudz gadu pagājis, bet tēze par to, ka tirgu kontrolējošām institūcijām jāstrādā kā servisa iestādēm, nekur nav pazudusi. Tas liecina tikai par to, ka šo jautājumu tā arī nav izdevies atrisināt. Memorands par “Konsultē vispirms” principu varētu būt labs sākums, lai uzlabotu sadarbību starp uzraugošajām iestādēm un uzņēmējiem, lai veicinātu valstī spēkā esošo prasību izpildi un saprotamus spēles noteikumus,” ir pārliecināts M. Kučinskis.

 

Ministru prezidenta biedrs, ekonomikas ministrs Arvils Ašeradens akcentē, ka "šodien ir unikāla diena valsts pārvaldē, kad 22 valsts uzraudzības iestādes brīvprātīgi pievienojas iniciatīvai "Konsultē vispirms", tādējādi apliecinot savu labo gribu un gatavību mainīt attieksmi un sadarbības stilu tirgus uzraudzībā.”

 

“Gandarī fakts, ka uzraugošās iestādes, savstarpēji daloties labajā praksē, ir nonākušas pie vērtīga secinājuma – uzraudzības darbam jābūt jēgpilnam, un princips “Konsultē vispirms” to palīdz sasniegt. Tieši atbilstības nodrošināšana – ka uzņēmēji zina un izprot tiem izvirzītās prasības un godprātīgi tās ievēro – ir uzraudzības iestāžu darba virsmērķis, saglabājot soda mehānismu kā rīku, lai aizsargātu sabiedrības intereses. Esmu pārliecināts, ka tādējādi mēs radām stabilu, tiesisku un uzņēmējdarbībai labvēlīgu vidi, kas ir galvenais priekšnoteikums modernas ekonomikas attīstībai Latvijā,” uzsver A. Ašeradens.

 

Sadarbības memoranda parakstīšana apliecina kontrolējošo valsts pārvaldes iestāžu apņēmību mainīt pieeju, kādā tās sadarbojas ar uzņēmējiem, priekšplānā izvirzot konsultēšanu un komunikāciju, nevis sodīšanu.

 

Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras valdes priekšsēdētājs Jānis Endziņš norāda, ka “mēs kā lielākā uzņēmēju organizācija, kuras biedrus katru dienu ietekmē valsts iestāžu darbs un pieņemtie lēmumi, ticam, ka princips “Konsultē vispirms” tiks iedzīvināts realitātē un arī no savas puses iesaistīsimies, lai rezultāts būtu iespējami labāks. Daudzu kompāniju vadītāji saskaras ar šķietami neizprotamiem sodiem, kuru cēlonis mēdz būt nezināšanas dēļ pieļautas kļūdas. Tādēļ ir svarīgi saņemt profesionālas konsultācijas, lai labotos, savukārt ļaunprātīgie pārkāpēji tiktu sodīti. Domāju, ka šādi ir iespējams atrisināt daudzas problēmas, kā arī ievērojami samazināt ēnu ekonomiku, radot apstākļus, kad privātie uzņēmēji grib strādāt godprātīgi.”

 

Savukārt Latvijas Darba devēju konfederācijas prezidents Vitālijs Gavrilovs uzsver: “Mums ir patiess gandarījums par valsts iestāžu apņēmību kļūt pieejamākām sadarbībā ar uzņēmējiem, kopīgi radot motivējošu uzņēmējdarbības vidi. Viss sākas no kontrolējošo iestāžu darbinieku attieksmes pret uzņēmēju. Ja attieksme ir pārlieku birokrātiska un nosodoša, tad arī no uzņēmēju puses seko neuzticēšanās un negatīva attieksme kopumā, kas dažkārt noved pie ēnu ekonomikas. Darba devējam ir nepieciešama pārliecība, ka viņš no kontrolējošām institūcijām vispirms saņems profesionālu konsultāciju un ieteikumus, lai turpmāka sadarbība būtu abpusēji patīkama un konstruktīva.”

 

Pasākumā ar iedvesmas stāstiem par mērķu un rezultātu sasniegšanu, un pieredzi uzņēmējdarbībā dalījās arī Olga Kotova – pirmā sieviete Baltijā, kas uzkāpusi Everestā. O. Kotova stāstīja, ka viņai ir liels prieks par iniciatīvu “Konsultē vispirms”. “Mēs, uzņēmēji, ļoti gaidām konkrētas atbildes pēc būtības. Šodien izskatās, ka šis sapnis ir mainījis statusu un kļuvis par kopīgu mērķi. Tas varētu palīdzēt sasniegt jaunas virsotnes,” viņa sacīja.

 

Sadarbības memorandu par pievienošanos “Konsultē vispirms” principa ieviešanai 15. jūnijā parakstīja Ministru prezidents M.Kučinskis, Ministru prezidenta biedrs, ekonomikas ministrs A.Ašeradens, Latvijas Darba devēju konfederācijas, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras, Latvijas Tirgotāju asociācijas un Latvijas Pārtikas tirgotāju asociācijas pārstāvji, kā arī uzraugošo iestāžu vadītāji, piemēram, Valsts ieņēmuma dienesta, Konkurences padomes, Patērētāju tiesību aizsardzības centra, Būvniecības valsts kontroles biroja, Pārtikas un veterinārā dienesta, Valsts darba inspekcijas, Datu valsts inspekcija, Uzņēmumu reģistrs, Valsts meža dienesta, Valsts valodas centra, Valsts vides dienesta u.c. (kopumā vairāk nekā 20).

 

Izcilas uzņēmējdarbības vides radīšana Latvijā ir viena no valdības noteiktajām tautsaimniecības attīstības prioritātēm. “Konsultē vispirms” principa mērķis ir uzlabot savstarpējo sadarbību starp uzņēmējiem un uzraudzības iestādēm.

 

FOTO: https://www.flickr.com/photos/valstskanceleja/albums/72157685082227025

 

Papildu komentāri:

Andrejs Vaivars

Ministru prezidenta preses sekretārs

Tālrunis: 29228678

E-pasts: Andrejs.Vaivars@mk.gov.lv

 

Agita Baltbārde

Ekonomikas ministra padomniece

Tālrunis: 29133073

E-pasts: agita.baltbarde@em.gov.lv

 

Informāciju sagatavoja:

Eduards Ozoliņš

Komunikācijas departamenta konsultants

Tālrunis: 67082929

E-pasts: eduards.ozolins@mk.gov.lv