Pirmo reizi vēsturē Saeimā rīt, 16. maijā, norisināsies parlamentārās debates par valsts turpmākās ekonomiskās attīstības jautājumiem. Tās notiks Ekonomikas ministrijas izstrādātā informatīvā ziņojuma "Par Latvijas ekonomikas attīstību" izskatīšanas ietvaros, kas notiks vienlaikus ar Finanšu ministrijas sagatavotā informatīvā ziņojuma "Latvijas Stabilitātes programma 2024.–2028. gadam" izskatīšanu.

“Līdz ar Ekonomikas ministrijas sagatavoto ziņojumu, kas būtībā ir mūsu piedāvātā Latvijas ekonomikas izaugsmes stratēģija, Saeimā pārstāvētajiem politiskajiem spēkiem būs iespēja paust arī savu redzējumu par Latvijas ekonomiskās attīstības virzieniem. Es uzskatu, ka ekonomikas debates Saeimā ir daļa no plašākas diskusijas sabiedrībā par to, kādu redzam Latvijas nākotni, ņemot vērā sarežģīto un ārkārtīgi mainīgo situāciju pasaulē. Mūsu piedāvātā stratēģija ir atvērta – tā tiks papildināta un turpmāk ik gadus izskatīta no jauna, kļūstot arī par daļu no Valdības rīcības plāna, jaunā Nacionālā attīstības plāna, valsts budžeta un ES fondu atbalsta programmu plānošanas procesa”, uzsver ekonomikas ministrs Viktors Valainis.

EM ziņojumā “Par Latvijas ekonomikas attīstību” kā galvenais sasniedzamais rezultāts ir noteikta Latvijas ekonomikas apjoma dubultošana desmit gadu laikā, līdz 2035. gadam panākot Latvijas iekšzemes kopprodukta (IKP) apjomu 83 miljardu EUR apmērā. To plānots sasniegt, ievērojami kāpinot Latvijas uzņēmumu produktivitāti – no 60% no ES vidējā rādītāja 2023. gadā līdz ES vidējam līmenim 2035. gadā. Kā svarīgs elements straujas izaugsmes panākšanai pirmo reizi tiek izvirzīta inovāciju un jaunāko tehnoloģiju, tostarp mākslīgā intelekta, izmantošana, kā arī valsts izcilība zaļās ekonomikas, atjaunojamās enerģijas un bioekonomikas nozarēs.

 

 

Informāciju sagatavoja:

Rolands Pētersons,

Ekonomikas ministra padomnieks komunikācijas jautājumos

e-pasts: rolands.petersons@em.gov.lv

mob.tālr.: +371 29157405