Būvniecība Jaunumi
123

Ekonomikas ministrs Viktors Valainis un Ekonomikas ministrijas Būvniecības politikas departamenta pārstāvji šonedēļ tikās ar būvniecības nozares uzņēmējiem, lai pārrunātu nozarei aktuālos jautājumus, tostarp par būvniecības nozares kapacitāti, ņemot vērā tuvākajos gados plānoto straujo būvniecības apjomu pieaugumu jaunajās ES fondu programmās.  

“Būvniecības nozare ir piedzīvojusi virkni satricinājumu pēdējo gadu laikā un mums ir svarīgi pārvarēt šos izaicinājumus kopā, lai nozare saglabātu savu konkurētspēju. Tuvākajos gados Latvijas ekonomikā un būvniecības nozarē ienāks ievērojamas investīcijas ES fondu un Atveseļošanas fonda programmu ietvaros. Dažādos formātos, tostarp valdības sēdēs, arvien biežāk izskan bažas par būvniecības nozares kapacitāti plānoto projektu īstenošanai. Tādēļ mums ir svarīgi, lai nozare spētu efektīvi strādāt un nodrošināt veiksmīgu projektu īstenošanu,” tikšanās laikā uzsvēra ekonomikas ministrs Viktors Valainis.  

Vienlaikus ministrs aicināja nozares pārstāvjus aktīvākam dialogam, lai kopīgiem spēkiem varētu risināt aktuālos jautājumus. “Esam Ekonomikas ministrijā identificējuši atsevišķus aspektus, kuru risināšana sekmēs stabilāku nozares darbību un attīstību. Tāpat aicinām nozari aktīvāk paust priekšlikumus, kādi uzlabojumi nepieciešami nozares veiksmīgākai darbībai. Diemžēl pēc ienākušajiem jautājumiem pirms tikšanās, secinājām, ka ir jāuzlabo komunikācija, jo virknei problēmjautājumu ministrija jau ir piedāvājusi risinājumus un ir veikta virkne nepieciešamo izmaiņu regulējumā, bet šī informācija nezināmu iemeslu dēļ nav sasniegusi nozari,” atzina ekonomikas ministrs.  

Tikšanās laikā būvuzņēmēji atzinīgi novērtēja Nekustamā īpašuma attīstīšanas procesu pilnveidošanas plānā iekļautos pasākumus, vienlaicīgi norādot uz sarežģījumiem citās jomās, piemēram, iepirkumi un to procedūras, būvuzraugu darbība un būvprojektu zemā kvalitāte, strīdi starp pasūtītāju un izpildītāju, ko būtiski ietekmē pasūtītāja kompetence u.c.  

Būvuzņēmēji sarunā norādīja, ka nozares kapacitāte būs pietiekama un projektus varēs īstenot laikā, ja no valsts puses būtu pieejams plāns programmu izsludināšanai, kas ļautu uzņēmējiem savlaicīgi gatavoties dalībai projektu konkursos un iepirkumu procedūrās.  

Tāpat arī uzņēmēji norādīja uz sarežģījumiem, kādus rada birokrātiskais slogs, kas ievērojami kavē projektu īstenošanu, kā arī apdrošinātāju nesamērīgās cenas. Nozare arī pauda bažas par pašvaldību spēju īstenot iecerētos projektus, nodrošināt tiem nepieciešamo līdzfinansējumu, ņemot vērā sarežģījumus ar finansējuma pieejamību virknē pašvaldību.  

Tikšanās noslēgumā ministrs aicināja nozari aktīvāk iesaistīties komunikācijā un viedokļu apmaiņā, kā arī informēja par ieceri tuvākajā laikā tikties ar Konkurences padomi un Patērētāju tiesību aizsardzības centru, kur cita starpā, aktualizēs jautājumu par apdrošinātāju darbību.  

 

Ekonomikas ministrijas 
Sabiedrisko attiecību nodaļa 
prese@em.gov.lv