Inovācijas Viktors Valainis
Mikroshēmas attēls

Ekonomikas ministrs Viktors Valainis šodien, 29. februārī, tikās ar SIA “Latvijas Mobilais telefons” (LMT) prezidentu Juri Bindi un uzņēmuma vadību, lai pārrunātu jautājumus, kas saistīti ar LMT turpmāko attīstību, kā arī elektronisko sakaru pakalpojumu un inovāciju vidi Latvijā.

LMT ministru iepazīstināja ar uzņēmuma attīstības plāniem, īpašu jautājumu pievēršot jautājumiem, kas saistīti ar inovāciju radīšanu, 5G mobilo sakaru tīkla sniegtajām iespējām, piedalīšanos aizsardzības nozares projektos, kā arī Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) paspārnē topošajā mikročipu dizaina un ražošanas projektā.

LMT ir izcilas iestrādnes inovatīvu produktu un pakalpojumu veidošanā, tostarp aizsardzības jomā. Es uzskatu, ka uzņēmuma kompetence ir jāizmanto valsts aizsardzības spēju stiprināšanā. Jau šobrīd LMT radītā 5G testa vide tiek izmantota Ādažu bāzē, kas dod iespēju attīstīt un izmēģināt dažādus inovatīvus tehnoloģiskos risinājumus valsts aizsardzībai. Šis LMT darbības virziens ir jāturpina un jāpaplašina,” norādīja Viktors Valainis.

LMT vadība ministru informēja arī par savu iesaisti RTU mikročipu projektā, norādot, ka ir noticis pavērsiens no sākotnējās idejas par klasiskas mikročipu  rūpnīcas izbūvi uz pusvadītājiem nepieciešamo materiālu ražošanu, kā arī laboratoriju pusvadītāju dizainēšanai, testēšanai, iepakošanai un prototipu veidošanai. Projekta īstenošanas pirmajai kārtai ir nepieciešamas 15-20 miljonu eiro investīcijas, bet otrajai – vēl 30 miljoni eiro.

V. Valainis atzina, ka EM ir gatava uzņemties atbildību par šī projekta tālāko virzību un šobrīd izvērtē iespējamo finansējuma avotu.

Tā ir unikāla Latvijas iespēja iekļauties globālajā mikročipu ražošanas ķēdē un būtisks solis uz mūsu valsts izvirzīšanos pasaules tehnoloģiju līderu lokā,” uzsvēra ministrs.

Prasību pēc mikročipu kompetenču centra izveides katrā dalībvalstī paredz pērn septembrī pieņemtais ES Mikroshēmu akts, kura galvenais mērķis ir nodrošināt ES suverenitāti un lielā mērā pašapgādi pusvadītāju tirgū. RTU sadarbībā ar Elektronikas un datorzinātņu institūtu un Cietvielu fizikas institūtu šobrīd ir izvirzījusies kā pusvadītāju ekosistēmas koordinētāja, veikusi nepieciešamos priekšdarbus un uzsākusi sadarbības sarunas ar vadošajiem Eiropas un pasaules spēlētājiem šajā jomā.

 

Informāciju sagatavoja

Rolands Pētersons

Ekonomikas ministra padomnieks komunikācijas jautājumos

E-pasts: rolands.petersons@em.gov.lv

Mob. tālr.: +371 2915740