Mazumtirdzniecība
grocery

Lai rastu risinājumu vietējā ražojuma preču īpatsvara palielināšanai pārtikas preču mazumtirdzniecībā, mazumtirgotāju un piegādātāju savstarpējās komunikācijas uzlabošanai un moderna digitāla pārtikas preču cenu salīdzināšanas rīka ieviešanai, Ekonomikas ministrija (EM) kopā ar Konkurences padomi (KP) un Zemkopības ministriju (ZM) vienojušās šogad līdz 1. novembrim īstenot šādus pasākumus:

  • Konkurence padome apzinās aktuālo situāciju Latvijas mazumtirdzniecības tīklos attiecībā uz vietējā ražojuma preču īpatsvaru pārtikas preču mazumtirdzniecībā un sagatavos izvērtējumu;
  • Zemkopības ministrija izanalizēs citu valstu pieredzi attiecībā uz vietējo produktu īpatsvara palielināšanu veikalu plauktos un sagatavos izvērtējumu;
  • Zemkopības ministrija sadarbībā ar EM un KP izvērtēs iespēju īstenot pasākumus pārtikas preču mazumtirgotāju un piegādātāju savstarpējās sadarbības uzlabošanai (piegādātāju un pārtikas preču mazumtirgotāju sadarbības kodeksa vai memoranda noslēgšanas veicināšana, labās prakses vadlīniju izstrāde u.tml.) un sagatavos izvērtējumu;
  • Zemkopības ministrija sadarbībā ar KP un EM sagatavos priekšlikumus (koncepciju) moderna digitāla pārtikas preču iepirkuma groza mazumtirdzniecības cenu salīdzināšanas rīka ieviešanai, tostarp apzinot arī citu valstu labo praksi un izvērtējot iespēju veikt regulāru pārtikas preču cenu izmaiņu monitoringu un analīzi, ietverot ietekmes uz valsts budžetu izvērtējumu.

Savukārt Ekonomikas ministrija apkopos iepriekš minētos izvērtējumus un priekšlikumus un līdz 2024. gada 20. novembrim sagatavos un iesniegs izskatīšanai Ministru kabinetā vēstules projektu Saeimas Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas komisijai par iespējamajiem risinājumiem vietējā ražojuma preču īpatsvara palielināšanai pārtikas preču mazumtirdzniecībā, mazumtirgotāju un piegādātāju savstarpējās komunikācijas uzlabošanai un moderna digitāla pārtikas preču cenu salīdzināšanas rīka ieviešanai.

“Pārtikas mazumtirdzniecības tirgum Latvijā ir jābalstās uz vietējo ražotāju produkciju, diemžēl mazumtirdzniecības ķēžu politika bieži vien ir vērsta pretējā virzienā. Konkurences padomes pētījumi liecina par dažādu iepirkuma cenu un nosacījumu piemērošanu vairākās produktu grupās vietējiem un ārzemju piegādātājiem, vietējos ražotājus nereti diskriminējot. Tas kategoriski nav pieļaujams, un mēs nāksim klajā ar konkrētiem risinājumiem, kā situāciju mainīt, uzsver ekonomikas ministrs Viktors Valainis.

Ministru prezidente š.g. maijā uzdeva Ekonomikas ministrijai (EM) kopā ar Finanšu ministriju (FM), Konkurences padomi (KP), Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministriju (VARAM) un Zemkopības ministriju (ZM) vienoties par veicamajiem uzdevumiem, lai risinātu Saeimas Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas (Komisija) aktualizētos problēmjautājumus – rast risinājumu vietējā ražojuma preču īpatsvara palielināšanai pārtikas preču mazumtirdzniecībā, mazumtirgotāju un piegādātāju savstarpējās komunikācijas uzlabošanai un moderna digitāla pārtikas preču cenu salīdzināšanas rīka ieviešanai - un līdz 2024. gada 2. decembrim iesniegt Komisijai informāciju par iespējamajiem risinājumiem.

Š.g. 9. jūlijā Ministru kabineta sēdē atbalstīts Ministru kabineta vēstules projekts Saeimas Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijai par aicinājumu rast risinājumu vietējā ražojuma preču īpatsvara palielināšanai pārtikas preču mazumtirdzniecībā, mazumtirgotāju un piegādātāju savstarpējās komunikācijas uzlabošanai un moderna digitāla pārtikas preču cenu salīdzināšanas rīka ieviešanai, informējot Saeimas Tautsaimniecības komisiju par plānotajiem pasākumiem.

Ekonomikas ministrijas
Sabiedrisko attiecību nodaļa
prese@em.gov.lv
T. 67013193