Atbalsts Jaunumi Ukraina
Ukraina

Šobrīd, kopā ar valsts pārvaldes institūcijām, notiek koordinēta sadarbība atbalsta sniegšanai Ukrainai un Ukrainas pilsoņiem. Ekonomikas ministrija ir komunikācijā ar Latvijas uzņēmējiem un uzņēmējus pārstāvošajām organizācijām, lai apzinātu iespējas sniegt tūlītēju palīdzību, sagādājot pirmās nepieciešamības preces nosūtīšanai uz Ukrainu, nodrošinot ar izmitināšanu Ukrainas bēgļus, kā arī apzinot Latvijas uzņēmēju gatavību nepieciešamības gadījumā piedāvāt darba vietas Ukrainas pilsoņiem.

“Paldies visiem, kas šajā situācijā nav palikuši vienaldzīgi un ir pauduši gatavību palīdzēt ukraiņu tautai. Šobrīd, kopā ar uzņēmējiem un partneriem, koordinējam pirmās nepieciešamības preču sūtījumus uz Ukrainu. Esam gatavi Latvijā uzņemt Ukrainas pilsoņus, kuri ir spiesti pamest savas mājas. Apzinām arī mūsu uzņēmēju iespējas piedāvāt darbu Ukrainas bēgļiem gadījumā, ja kara situācija Ukrainā ieilgst. Aicinu visus, kuriem ir vēlme un iespēja palīdzēt, izmantot jau šobrīd izveidotos atbalsta sniegšanas punktus. Ekonomikas ministrija ir tiešā komunikācijā ar atbildīgajām iestādēm, tostarp Aizsardzības ministriju, lai šo palīdzību sniegtu operatīvi un koordinēti,” uzsver ekonomikas ministrs Jānis Vitenbergs.

Aicinām visus, kuriem ir iespēja palīdzēt un kuri ir gatavi iesaistīties ziedošanas akcijā, norādīt savu informāciju:

  • Uzņēmumi, kas gatavi ziedot preces vai bez atlīdzības uzņemt bēgļus: ej.uz/Ukrainai (informāciju apkopo Ekonomikas ministrija);
  • Uzņēmumi, kas gatavi nodarbināt bēgļus: ej.uz/vakancescilvekiemnoukrainas (informāciju apkopo Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra);
  • Iedzīvotāji, kas gatavi bez atlīdzības uzņemt bēgļus: ej.uz/atbalstscilvekiemnoukrainas (informāciju apkopo biedrība “Gribu palīdzēt bēgļiem”).

 

Ekonomikas ministrijas

Sabiedrisko attiecību nodaļa

prese@em.gov.lv