Būvniecība Jaunumi
Memorands par koka izmantošanas veicināšanu būvniecībā

Ekonomikas ministrija un vairākas valsts pārvaldes iestādes, nevalstiskās organizācijas un valsts kapitālsabiedrības parakstījušas Sadarbības memorandu par koka izmantošanas būvniecībā veicināšanu, vienojoties par kopīgu sadarbību koka būvmateriālu un būvizstrādājumu ar augstu pievienoto vērtību ražošanas un izmantošanas būvniecībā veicināšanu, sekmējot ilgtspējīgu būvniecību un Latvijas ekonomikas izaugsmi.

 “Mana kā ekonomikas ministra prioritāte ir attīstīt koka būvniecību Latvijā, šim mērķim izmatojot tieši vietējos būvmateriālus. Mums ir pietiekoši dabas resursi un liels potenciāls veicināt augstas pievienotās vērtības koka būvizstrādājumu ražošanu un izmantošanu būvniecībā. Ir jāuzņemas iniciatīva un jārāda labais piemērs, savos projektēšanas un būvniecības iepirkumos izvirzot prasības pēc koka konstrukcijām un ilgtspējīgiem būvniecības risinājumiem, kā arī jārada vide, kurā būtu vienlīdzīgas vai labākas iespējas būvniecībā izmantot ilgtspējīgus un videi draudzīgākus būvmateriālus, salīdzinot ar citiem būvmateriāliem, kā arī jāceļ būvniecībā iesaistīto pušu kompetence koka būvniecības jomā,”  norāda ekonomikas ministrs Jānis Vitenbergs.

Būvniecības nozarei Latvijā ir būtiska loma tautsaimniecības izaugsmē, jo tā ir viena no lielākajām nozarēm pēc materiālu patēriņa. Līdz ar to būvniecības nozarei, palielinot pieprasījumu pēc ilgtspējīgiem būvmateriāliem un būvizstrādājumiem, kas ražoti no vietējiem atjaunojamiem dabas resursiem, ir iespēja veicināt šo būvmateriālu un būvizstrādājumu ražošanas attīstību Latvijā.

Inženieru biroja "CMB" valdes priekšsēdētājs Artis Dzirkalis pasākuma laikā norādīja, ka koka konstrukcijas arvien vairāk parādās būvniecībā, un tās jau ir novērtētas, gūstot balvas dažādos konkursos. Koks vienmēr licies reizē mīļš un mazliet elitārs materiāls, bet šobrīd koks kļūst arvien populārāks. To sekmējusi koka apstrādes industrijas attīstība un radītās inovācijas – no koka var uzbūvēt pilnīgi visu, izņemot ēkas pamatus. Kokam kā būvmateriālam ir nākotne, un memorands dod plašas iespējas strādāt šajā virzienā, lai sekmētu gan pieprasījumu pasūtītāju pusē, gan pieejamību ražotāju pusē.

Memoranda galvenais uzdevums ir radīt apstākļus, lai veicinātu koksnes būvizstrādājumu lietošanas īpatsvara palielināšanu dažādu lietošanas veidu būvju būvniecībā, pārbūvē un atjaunošanā. Memorands ietver vairākus konkrētus uzdevumus, kurus puses apņēmušās īstenot, lai sasniegtu tajā nospraustos mērķus.

Latvijas Koka būvniecības klastera izpilddirektora pienākumu izpildītājs Kristaps Ceplis uzsvēra, ka mežs un meža resursi ir vitāli svarīgi Latvijas ekonomikai. Koka būvniecības veicināšanas memoranda parakstīšanā nozīmīga ir apziņa, ka izmantosim mūsu koku mūsu māju celtniecībai un līdz ar to mūsu visu labklājības celšanai. Koks ir organisks materiāls gan mūsu vidē, gan mūsu ekonomikā, jo koks kā būvmateriāls ir apliecinājis savu konkurētspēju. Latvijā ir daudz skaistu koka ēku – ne tikai privātmājas, bet arī sabiedriskās ēkas un koncertzāles. Vienlaikus K.Ceplis pauda aicinājumu publisko ēku pasūtītājus arvien vairāk izmantot mūsu vietējo būvmateriālu – koku – savu ēku būvniecībā.

Valmieras domes priekšsēdētājs Jānis Baiks pauda, ka Valmieras pilsētā koks kā būvmateriāls ir iecienīts. Šogad paredzēts pabeigt skolas sporta zāles būvniecību, kurā ir izmantotas koka konstrukcijas, savukārt tuvākajā laikā plānots uzsākt daudzfunkcionāla sociālo pakalpojumu centra būvniecību, kur daudz plašāk tiks izmantoti koka būvmateriāli. Tāpat plānots koku kā būvmateriālu izmantot arī nākamo īres namu celtniecībā. 

Sadarbības memorandu par koka izmantošanas būvniecībā veicināšanu parakstījuši Ekonomikas ministrija, Būvniecības valsts kontroles birojs, Latvijas Būvuzņēmēju partnerība, biedrība „Latvijas Pašvaldību savienība”, valsts akciju sabiedrība „Valsts nekustamie īpašumi”, valsts akciju sabiedrība „Latvijas valsts meži”, valsts SIA „Latvijas standarts”, Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Rīgas Tehniskās universitātes Būvniecības fakultāte, Latvijas Kokrūpniecības federācija, Latvijas Koka būvniecības klasteris un Nacionālā nekustamo īpašumu attīstītāju alianse.

 

Sadarbības memorands par koka izmantošanas būvniecībā veicināšanu

Rīcības plāns koka izmantošanai būvniecībā veicināšanai

Video par Memoranda parakstīšanu un galvenajiem mērķiem

 

 

Ekonomikas ministrijas

Sabiedrisko attiecību nodaļa

prese@em.gov.lv