Jaunumi

Ekonomikas ministrija ir izstrādājusi jaunu atbalsta instrumentu komersantiem, kuru darbību ir ietekmējusi vīrusa Covid-19 izraisītā krīze un šim mērķim piedāvā izveidot jaunu kapitāla fondu (turpmāk – Fonds). Fondu pārvaldīs attīstības finanšu institūcija Altum.

 

Latvijas lielo uzņēmumu dzīvotspēja ir vitāli svarīga ekonomiskās aktivitātes atjaunošanai tuvākajos mēnešos, turklāt šie uzņēmumi turpina nodrošināt stabilas darba vietas. Fonda ietvaros plānojam sniegt atbalstu lielajiem uzņēmumiem, kuri ir dzīvotspējīgi, bet nonākuši pagaidu grūtībās vīrusa pandēmijas izraisītās krīzes dēļ. Tāpat atbalstu varēs saņemt lielie uzņēmumi, kuri ir gatavi pielāgot vai būtiski pārveidot savu līdzšinējo biznesa modeli vīrusa Covid-19 ietekmes rezultātā, “ uzsver ekonomikas ministrs Jānis Vitenbergs. 

 

Paredzēts, ka uz fonda atbalstu prioritāri varēs pretendēt uzņēmumi, kuri darbojas industrijās ar augstu pievienoto vērtību, sniedz augstu ieguldījumu Latvijas tautsaimniecībā, nodarbojas ar inovācijām un ražo inovatīvus produktus, kā arī darbojas apstrādes rūpniecības, ilgtspējīgas būvniecības, informācijas un komunikācijas pakalpojumu, veselības un sociālās aprūpes nozarēs. 

 

Tāpat, atbalstu varēs saņemt uzņēmums, ja tas nav nonācis finanšu grūtībās ar 31.12.2019. un tam izpildās vismaz viens no sekojošiem kritērijiem - uzņēmuma kopējais apgrozījums 2020. gada jebkuros trīs secīgos mēnešos salīdzinājumā ar 2019. gada attiecīgo periodu ir krities par vismaz 30 %; uzņēmuma pircēju un pasūtītāju parādi 2020. gada jebkuros trīs secīgos mēnešos salīdzinājumā ar 2019. gada attiecīgo periodu ir pieauguši par vismaz 30%; uzņēmums 2020. gadā ir pieredzējis būtisku izejvielu piegādes kavēšanos vai atcelšanu; uzņēmums 2020. gadā ir pieredzējis būtisku izejvielu apmaksas nosacījumu maiņu, kā rezultātā negatīvi ietekmēta tā naudas plūsma; uzņēmums 2020. gadā ir pieredzējis būtisku atceltu klientu pasūtījumu skaitu; uzņēmums 2020. gadā ir pieredzējis būtisku pircēju un/vai pakalpojumu ņēmēju skaita samazinājumu; uzņēmums 2020. gadā ir pieredzējis darbaspēka nepietiekamību darbinieku pašizolācijas dēļ, kā rezultātā ir spiests daļēji vai pilnībā pārtraukt saimniecisko darbību u.c.

 

Iecerēts, ka fonda finansēšanai tiks piešķirts publiskais finansējums 50 milj. eiro apmērā, kā arī notiek sarunas ar pensiju fondu pārvaldniekiem par papildu finansējumu līdz 50 milj.eiro piesaistīšanai. 

 

Savukārt 25 milj. eiro publiskais finansējums varētu tikt piešķirts lielajiem uzņēmumiem, kuru darbību ir ietekmējusi vīrusa Covid-19 izplatība un kuriem ir konstatējamas finanšu grūtību pazīmes. Ņemot vērā Eiropas Komisijas nosacījumus, lielajiem uzņēmumiem, kuri ir nonākuši finanšu grūtībās, pārstrukturēšanās atbalstu var piešķirt, individuāli to notificējot Eiropas Komisijai.

 

Atbalstu uzņēmumiem finanšu instrumentu veidā paredzēts piešķirt:

  • ieguldījumiem uzņēmuma pamatkapitālā, iegādājoties vismaz 20 % uzņēmuma kapitāldaļu. Investīcijas realizēšana tirgū ir paredzama 4-5 gadus pēc tās veikšanas. 
  • ieguldījumiem uzņēmuma pamatkapitālā kopā ar citu privāto investoru, kredītiestādi vai citu privāto kapitāla fondu, veicot paralēlo ieguldījumu, fondam iegādājoties vismaz 20 % uzņēmuma kapitāldaļu. Arī šajā gadījumā investīcijas realizēšana tirgū ir paredzama 4-5 gadus pēc tās veikšanas.
  • kvazi-kapitāla ieguldījumiem, tajā skaitā riska aizdevumiem. Proti, fonds piešķirs uzņēmumam subordinēto aizdevumu ar tiešā ieguldījuma pamatkapitālā pazīmēm, kas saistību neizpildes gadījumā paredz nodrošinot tiesības iegūt vismaz 50+1 no visām komersanta kapitāla daļām. Aizdevuma atmaksas termiņš ir līdz pieciem gadiem ar pamatsummas atmaksu termiņa beigās.
  • ieguldījumiem korporatīvajās obligācijās, tajā skaitā konvertējamās, fonds pirmreizējā tirgū iegādāsies obligācijas ar nosacījumu, ka tās tiek kotētas Nasdaq Riga biržā. 

 


Ekonomikas ministrijas 
Sabiedrisko attiecību nodaļa
prese@em.gov.lv