Covid19 Jaunumi Pakalpojumi
--

Ekonomikas ministrija ir sagatavojusi priekšlikumus Veselības ministrijas izstrādātajam konceptam drošu pakalpojumu sniegšanai, kurus jau ir iesniegusi izskatīšanai Operatīvās vadības grupā (OVG). Ekonomikas ministrijas pozīcija paredz ļaut katram pakalpojumu sniedzējam brīvprātīgi izvēlēties darbības režīmu ( “zaļais”, “dzeltenais” vai “sarkanais”), kā arī pārejas periodā, kamēr nav sasniegts augstāks vakcinācijas līmenis, nešķirot pakalpojumu saņēmējus vakcinētajos/nevakcinētajos.

 “Vakcinācija ir vienīgā izeja no pandēmijas, un ir jādara viss iespējamais, lai palielinātu vakcinācijas aptveri. Bet to nevaram darīt uz ekonomikas rēķina. Nedrīkst atkārtot iepriekšējo scenāriju, veidojot preču sarakstus vai atverot noteiktas kategorijas veikalus, kā arī ļaujot saņemt tikai ierobežotu pakalpojumu klāstu. Tāpat nav samērīgi ļaut pakalpojumus saņemt tikai vakcinētām personām. Tas būtiski mazinās ekonomisko apriti, tai skaitā preču un pakalpojumu pieejamību iedzīvotājiem. Kā arī ar apgrozījuma kritumu tiks sodīti tie uzņēmumi, kuros ir augsti vakcinācijas rādītāji,” uzsver ekonomikas ministrs Jānis Vitenbergs.

Ekonomikas ministrija piedāvā ļaut tirgotājiem brīvprātīgi izvēlēties, kādā drošības režīmā darboties un izrietoši no tā, kādas prasības ievērot. Līdz ar to nodrošinot vienādus “spēles noteikumus” visiem tirgus dalībniekiem un nepieļaut jau vienreiz pieļautās kļūdas, šķirojot tirgotājus pēc ģeogrāfiskā izvietojuma, darbības veida un realizējamo preču sortimenta.

Atkārtoti OVG ir iesniegts priekšlikums pārskatīt testēšanas stratēģiju, pagarinot Covid testu darbības termiņus, savukārt balstoties uz skolu skrīninga testu rezultātiem, kas izglītības iestādēs darbojas 2 nedēļas, izsniegt laboratorijas izziņu skolēniem pakalpojumu saņemšanai uz 48h. Tas atslogotu laboratoriju darbu, uzlabotu testu pieejamību veiksmīgai pārejai uz “dzelteno” režīmu, kā arī tiktu novērsta neefektīva publisko resursu izmantošana.

Ekonomikas ministrija uzskata par pamatotu pakalpojumu saņemšanai “dzeltenajā” režīmā ļaut izmantot ātros antigēnu testus, kas ir pieejamāki (10-15 minūšu tests) un to izmaksas draudzīgākas (aptuveni 3-5 EUR par testu). Šāda prakse tiek izmantota Austrijā, Vācijā, Portugālē, Igaunijā un citviet, paralēli turpinot darbu pie vakcinācijas rādītāju uzlabošanas. Tādā veidā, neapstādinot ekonomisko apriti, tiktu sniegti pakalpojumi pilnīgi visiem un vienlaikus nodrošināti epidemioloģiski droši apstākļi. 

Turklāt svarīgi ir neizslēgt ģimenes ar bērniem no pakalpojumu saņemšanas. Šobrīd noteiktā epidemioloģiski drošā jeb “zaļā” režīma regulējuma dēļ, potenciāli ekonomikā nevar piedalīties ~ 117 tūkstoši Latvijas mājsaimniecību, kurās aug vairāk kā 240 tūkstoši bērni vecumā līdz 12gadiem.

Tāpēc Ekonomikas ministrija piedāvā novērst šo neloģiskumu un ļaut bērniem līdz 12 gadiem kopā ar vakcinētu/pārslimojušu pieaugušo saņemt pakalpojumus “zaļajā” režīmā. Dodot iespēju ģimenei kopā ar maziem bērniem aiziet uz kafejnīcu vai kino, izmantot pakalpojumus un piedalīties ekonomikā, tiktu palielināta to uzņēmumu dzīvotspēja, kas sniedz pakalpojumus “zaļajā režīmā”, kā arī mazu bērnu vecāki tiktu motivēti vakcinēties. 

Ekonomikas ministrijas izstrādātos priekšlikumus epidemioloģiski drošu pakalpojumu nodrošināšanai atbalsta ēdināšanas, viesmīlības, skaistumkopšanas, fitnesa un tirdzniecības nozaru asociācijas, kā arī uzņēmējus pārstāvošās organizācijas - Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera, Latvijas Darba devēju konfederācija, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība. 

 

Papildu informācijai:

Vineta Vilistere – Lāce

Ekonomikas ministra padomniece

Sabiedrisko attiecību jautājumos

Mobilais tālrunis: 26399995

E-pasts: Vineta.Vilistere-Lace@em.gov.lv