Atslēgas_mājoklis

Šodien Ministru kabineta sēdē tika apstiprināti Tieslietu ministrijas rosinātie grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 27. oktobra noteikumos Nr. 1250 "Noteikumi par valsts nodevu par īpašuma tiesību un ķīlas tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā" , kas paredz ar 2021. gada 1. jūliju atvieglot īpašuma tiesību nostiprināšanu, samazinot valsts nodevu procentuālo likmi par īpašuma tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā noteiktos atsavināšanas gadījumos fiziskām un juridiskām personām. 

Turpmāk Zemesgrāmatu nodeva fiziskai personai no šobrīd noteiktajiem 2% tiks samazināta uz 1,5% no īpašuma vērtības, savukārt juridiskai personai par dzīvokļa īpašuma nostiprināšanu no 6% uz 2% no īpašuma vērtības.

Ekonomikas ministrs Jānis Vitenbergs: “Šodien apstiprinātās izmaiņas Ministru kabineta noteikumos sekmēs Latvijas nekustamā īpašuma tirgus konkurētspējas kāpumu. Zemesgrāmatas nodevas samazinājums būs ieguvums arī sabiedrībai kopumā, samazinot ar īpašuma iegādi saistītās izmaksas. Ekonomikas ministrijas vārdā paužu gandarījumu, ka jaunais regulējums līdz ar jauno īres tirgus regulējumu veicinās jaunu mājokļu būvniecību Latvijā, kur joprojām ievērojami atpaliekam gan no Igaunijas, gan Lietuvas būvniecības apmēriem.”

Kā zināms, 2017. gada 7. jūnijā ekonomikas ministrs, vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs un Nekustamo īpašumu attīstītāju alianse parakstīja sadarbības memorandu par investīciju vides uzlabošanu nekustamā īpašuma attīstībai, kurā viens no izvirzītajiem mērķiem bija sekmēt investīciju veikšanu jaunā komerciālajā nekustamajā īpašumā, rosinot noteikt tādu nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu, kas ir konkurētspējīgs Baltijas un reģionālā mērogā.

2020. gadā uzbūvēto mājokļu skaits Latvijā bija 3101, savukārt Igaunijā – 7579, bet Lietuvā -13903 (avots: LV, EE, LT Centrālie statistikas biroji).

 

Ekonomikas ministrijas

Sabiedrisko attiecību nodaļa

prese@em.gov.lv

T.: 67013193