Latvijas Zinātnes padome 2018. gada 11. oktobrī ir izsludinājusi valsts pētījumu programmas "Enerģētika" atklāto projektu pieteikumu konkursu "Valsts ilgtermiņa enerģētikas politikas plānošanas analītiskais ietvars" (turpmāk - konkurss). Konkursa nolikums pieejams Latvijas Zinātnes mājaslapā www.lzp.gov.lv.

 

Kopējais konkursam pieejamais finansējums projektu īstenošanai ir 600 000 euro.

 

Projektu pieteikumu iesniegšanas termiņš ir 2018. gada 9. novembris. Projektu pieteikumi iesniedzami Nacionālajā zinātniskās darbības informācijas sistēmā (turpmāk - informācijas sistēma) (www.sciencelatvia.lv).

 

 

Pēc papildus informācijas lūdzam vērsties:

 

1. par konkursa īstenošanu, projektu pieteikumu iesniegšanu, konkursa nolikumu - Latvijas Zinātnes padomes vecākais eksperts Ingmārs Kreišmanis ( ingmars.kreismanis@lzp.gov.lv );

2. par informācijas sistēmas lietošanu - Latvijas Zinātnes padomes vecākā referente Jeļena Blazarene ( jelena.blazarene@lzp.gov.lv );

3. par programmas konceptuālajiem jautājumiem, programmas mērķiem un uzdevumiem - Ekonomikas ministrija ( vpp@em.gov.lv ).