Saskaņā ar Ministru kabineta 2021.gada 11. marta noteikumu Nr. 162 “Latvijas Tūrisma konsultatīvās padomes nolikums” 6. pantu, Latvijas Tūrisma konsultatīvās padomes sastāvā ir 25 institūciju un organizāciju (profesionālo tūrisma asociāciju)  pārstāvji no:  

 • Ekonomikas ministrijas;
 • Ārlietu ministrijas;
 • Satiksmes ministrijas;
 • Izglītības un zinātnes ministrijas;
 • Kultūras ministrijas;
 • Veselības ministrijas;
 • Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas;
 • Zemkopības ministrijas;
 • Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras;
 • pārstāvis, kurš vienlaikus pārstāv Rīgas domi un Latvijas Lielo pilsētu asociāciju;
 • plānošanas reģioniem;
 • Latvijas Pašvaldību savienības;
 • Kurzemes tūrisma asociācijas;
 • Latgales reģiona tūrisma asociācijas "Ezerzeme";
 • Vidzemes Tūrisma asociācijas;
 • Zemgales Tūrisma asociācijas;
 • Latvijas Viesnīcu un restorānu asociācijas;
 • pārstāvis, kurš vienlaikus pārstāv Latvijas Restorānu biedrību, Latvijas Bāru asociāciju un Latvijas Ēdinātāju apvienību;
 • Latvijas Lauku tūrisma asociācijas "Lauku ceļotājs";
 • Latvijas Kūrortpilsētu asociācijas;
 • Latvijas Piļu un muižu asociācijas;
 • pārstāvis, kurš vienlaikus pārstāv Latvijas Profesionālo gidu asociāciju un Latvijas Tūrisma gidu asociāciju;
 • Latvijas Tūrisma aģentu un operatoru asociācijas (ALTA);
 • Latvijas Kongresu biroja;
 • pārstāvis, kurš vienlaikus pārstāv Latvijas Kempingu asociāciju, Latvijas Ekotūrisma asociāciju, Latvijas Jaunatnes tūrisma mītņu asociāciju "Apceļo Latviju".

Padomes personālsastāvu apstiprina un padomes priekšsēdētāju ieceļ ekonomikas ministrs.

Saskaņā ar 2021.gada Ekonomikas ministrijas rīkojumu Nr. 1-6.1/2021/2 Latvijas tūrisma konsultatīvo padomi vada Jānis Naglis (Latvijas Viesnīcu un restorānu asociācija), savukārt padomes priekšsēdētāja vietnieks ir Ēriks Lingebērziņš  (Latvijas Tūrisma  aģentu un operatoru asociācija).