Saskaņā ar Ministru kabineta 2021.gada 11. marta noteikumu Nr. 162 “Latvijas Tūrisma konsultatīvās padomes nolikums” 6. pantu, LTKP sastāvā ir 25 institūciju un organizāciju (profesionālo tūrisma asociāciju) pārstāvji no:  

 • Ekonomikas ministrijas;

 • Ārlietu ministrijas;

 • Satiksmes ministrijas; 

 • Izglītības un zinātnes ministrijas;

 • Kultūras ministrijas;

 • Veselības ministrijas; 

 • Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas; 

 • Zemkopības ministrijas; 

 • Klimata un enerģētikas ministrijas; 

 • Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras; 

 • Rīgas domes; 

 • Latvijas Lielo pilsētu asociācijas; 

 • Latvijas plānošanas reģioniem;

 • Latvijas Pašvaldību savienības;

 • Kurzemes tūrisma asociācijas; 

 • Latgales tūrisma asociācijas; 

 • Vidzemes tūrisma asociācijas; 

 • Zemgales tūrisma asociācijas;

 • Latvijas Viesnīcu un restorānu asociācijas; 

 • Latvijas Restorānu biedrības, Latvijas Bāru asociācijas un Latvijas Ēdinātāju apvienības;

 • Latvijas Lauku tūrisma asociācijas "Lauku ceļotājs"; 

 • Latvijas veselības tūrisma klastera; 

 • Latvijas Piļu un muižu asociācijas;

 • Latvijas Profesionālo gidu asociācijas un Latvijas Tūrisma gidu asociācijas; 

 • Latvijas Tūrisma aģentu un operatoru asociācijas; 

 • Latvijas Kongresu biroja; 

 • Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras; 

 • Latvijas Darba devēju konfederācijas; 

 • Latvijas Kempingu asociācijas, Latvijas Dabas tūrisma asociācijas un Latvijas Jaunatnes tūrisma mītņu asociācijas "Apceļo Latviju". 

Padomes personālsastāvu apstiprina un padomes priekšsēdētāju ieceļ ekonomikas ministrs.

Saskaņā ar 2021. gada Ekonomikas ministrijas rīkojumu Nr. 1-6.1/2021/2 Latvijas tūrisma konsultatīvo padomi vada Jānis Naglis (Latvijas Viesnīcu un restorānu asociācija), savukārt padomes priekšsēdētāja vietnieks ir Ēriks Lingebērziņš (Latvijas Tūrisma aģentu un operatoru asociācija).