“LU domnīcas LV PEAK” Ekonomikas barometrs

Latvijas Universitātes (LU) Produktivitātes zinātniskais institūts “LU domnīca LV PEAK” divas reizes gadā sagatavo  “Ekonomikas barometru”, kas sevī ietver aktuālo Latvijas makroekonomikas datu analīzi un praktiskas rekomendācijas politikas veidotājiem. Ekonomikas pārskatā apkopotas Latvijas un starptautisko institūciju, kā arī makroekonomikas eksperta konsensuss attīstības prognozes. 

Informācija par Barometru atrodama šeit: https://www.lvpeak.lu.lv/par-mums/zinas/zina/t/72434//