Metroloģija ir zinātne un zināšanas par mērīšanu. Tā ir viena no vecākajām zinātnes nozarēm pasaulē. Šodien to iedala zinātniskajā, industriālajā un reglamentētajā metroloģijā. Kopumā tā rada pamatu drošu produktu un pakalpojumu saņemšanai. Viens no svarīgākajiem kvalitātes nodrošināšanas aspektiem ir regulāru mērījumu veikšana. Atbilstoši noteiktām prasībām veikta mērīšana ir būtisks nosacījums ekvivalentai preču apmaiņai. Metroloģijas un  metroloģiskās infrastruktūras valstī atbilstība starptautiskajām prasībām palīdz likvidēt tehniskās barjeras tirdzniecībai, paaugstina uzņēmēju konkurētspēju un veicina iesaistīšanos globālajos ekonomiskajos procesos.
 

Metroloģija nodrošina mērījumu vienotību valstī, mērīšanas līdzekļu atbilstību un mērījumu pareizības garantiju, iekļaujoties Eiropas vienotā metroloģijas sistēmā un nodrošinot valstī veikto mērījumu starptautisko ticamību. Tā ietver sevī gan teorētiskos, gan praktiskos mērīšanas aspektus. Balstoties uz veiktajiem mērījumiem, iespējams novērtēt konkrētu produktu atbilstību tiem izvirzītajām prasībām.
 

Metroloģijas sistēma Latvijā

attels

Plašāka informācija ir pieejama Nacionālās metroloģijas institūcijas (LATMB) mājas lapā (www.latmb.lv).