1. Kāda būs preču/pakalpojumu un importa/eksporta nodokļu politika? Kā tas ietekmēs brīvo tirdzniecību?

Līdz pārejas perioda beigām, proti, līdz 2020.gada 31.decembrim, darbojas līdzšinējie nosacījumi, kas izriet no Apvienotās Karalistes dalības ES Vienotajā tirgū un ES Muitas savienībā jeb brīva preču, pakalpojumu, kapitāla un darbaspēka aprite.

 

Pārejas periodā ES un Apvienotā Karaliste cer vienoties par jauniem nosacījumiem jeb Nākotnes līgumu, kas papildus Pasaules Tirdzniecības organizācijas (PTO) līgumu nosacījumiem regulētu pušu ekonomiskās un tirdzniecības attiecības pēc 2021.gada 1.janvāra. Taču neatkarīgi no tā vai vienošanās par nākotnes brīvās tirdzniecības līgumu tiks vai netiks panākta, uzņēmējiem, kas importē/eksportē preces produktus no/uz Apvienoto Karalisti, sākot ar 2021.gada 1.janvāri ir jārēķinās ar muitas procedūrām uz ES ārējās robežas. Muitas pārbaudes pēc pārejas perioda beigām attiecībā uz Apvienoto Karalisti tiks atjaunotas, līdzīgi kā tas ir ar citām trešajām valstīm.

 

Tāpat sākot ar 2021.gada 1.janvāri importējot/eksportējos produktus uz/no Apvienotās Karalistes tiks:

  • piemērotas visas importa un eksporta formalitātes
  • iekasēti muitas, akcīzes, pievienotās vērtības nodokļi
  • Apvienotajā Karalistē reģistrētie EORI numuri vairs nebūs derīgi ES - lai eksportētu preces uz Apvienoto Karalisti būs nepieciešams saņemt Apvienotās Karalistes EORI numuru
  • ES muitas atļaujas būs jāsaņem no jauna, un arī pretēji – Apvienotās Karalistes izsniegtās muitas atļaujas vairs nebūs derīgas ES-27.

 

Tāpat svarīgi zināt, ka visus produktusizņemot dzīvus dzīvniekus un dzīvnieku izcelsmes produktus, kuri būs laisti ES vai Apvienotās Karalistes tirgū līdz pārejas perioda beigām, varēs tik piedāvāti gala patērētājam pat tad, ja pēc pārejas perioda uz to laišanu brīvā apgrozībā attieksies citi nosacījumu (piem. marķēšanas, sertificēšanas u.tml.). Savukārt dzīvi dzīvnieki un dzīvnieku izcelsmes produkti tiks pakļauti veterinārajām un sanitārajām normām un kontrolēm līdz ar pārejas perioda beigām.

 

2. Kam vajadzētu gatavoties uzņēmējam, kas eksportē uz Apvienoto Karalisti? Kādi ieteikumi?

Uzņēmumiem, kas eksportē uz Apvienoto Karalisti būtu jāpārskata noslēgtie līgumi ar Apvienoto Karalisti uzņēmumiem vai privātpersonām, īpašu uzmanību pievēršot tajos atrunātiem strīdu izšķiršanas jautājumiem, jo jāņem vērā, ka Apvienotai Karalistei kļūstot par trešo valsti, uz to vairs neattieksies ES ietvaros saskaņotās tiesvedību procesuālās darbības, tostarp atvieglota spriedumu atzīšana un izpilde civillietās un komerclietās.

 

No 2021.gada 1.janvāra tiem uzņēmumiem, kuru darbība saistīta ar preču izvešanu pārstrādei uz Apvienoto Karalisti, jārēķinās, ka atpakaļ ievestās preces no Apvienotās Karalistes tiks apliktas ar muitas maksājumiem – attiecīgi no izstāšanās dienas (ja Izstāšanās līguma netiek apstiprināts) vai no 2021.gada 1.janvāra (ja netiks panākta vienošanās par šādu muitas maksājumu atcelšanu nākotnes ekonomiskās partnerības ietvaros).

 

Lasiet vairāk: