2020.gada 24.decembrī ES un Apvienotā Karaliste vienojās par Tirdzniecības un sadarbības līgumu (Nākotnes līgumu), kas regulē pušu ekonomiskās un tirdzniecības attiecības sākot ar 2021.gada 1.janvāri.

Noslēgtais līgums preču tirdzniecībā paredz nulles tarifus visām ES un Apvienotās Karalistes ražotām precēm. Līgums neparedz tirdzniecības kvotas. Ar 2021.gada 1.janvāri tiek piemēroti izcelsmes noteikumi, kas ļaus eksportētājiem apliecināt preču izcelsmi, lai pušu ražotie produkti kvalificētos preferenciālajiem divpusējā līguma nosacījumiem.

Kā ar jebkuru trešo valsti, imports no Apvienotās Karalistes un eksports uz Apvienoto Karalisti ir pakļauts muitas procedūrām, proti, jāveic pārbaudes uz robežas.

Visi uzņēmumi (ekonomiskie operatori), kas līdz šim veica produktu izplatīšanu starp ES un Apvienoto Karalisti, sākot ar 2021.gada 1.janvāri kļūst par eksportētājiem vai importētājiem. Uz importētājiem ES attiecas daudz stingrāki pienākumi attiecībā uz produktu atbilstības pārbaužu veikšanu, kā arī tiem ir pienākums norādīt kontaktinformāciju uz ražojuma vai tā etiķetes.

Panāktais līgums paredz savstarpēju "atzīto uzņēmēju" programmu atzīšanu, kas ļaus atzītajiem uzņēmējiem izmantot normatīvajos aktos paredzētos vienkāršojumus un atvieglojumus kārtojot muitas operācijas ar valsts muitas dienestiem.

Attiecībā uz preču atbilstības novērtēšanu puses ir vienojušās saglabāt ražotāju pašsertifikāciju, kas konkrētām precēm arī turpmāk nodrošinās vienkāršotu piekļuvi otras puses tirgum. Tomēr visām Apvienotās Karalistes precēm, kas tiek ievestas ES, joprojām būs jāatbilst augstajām ES tehnisko noteikumu prasībām un standartiem, tostarp attiecībā uz pārtikas nekaitīgumu (piemēram, sanitārajiem un fitosanitārajiem standartiem) un produktu drošību.

Lai novērstu nevajadzīgus tehniskos šķēršļus un dubultās procedūras, līgums paredz, ka atsevišķās jomās – transportlīdzekļi, medicīnas preces, ķīmiskās vielas, vīns un bioloģiskie produkti – pēc 2021.gada 1.janvāra tiks piemēroti īpaši noteikumi.

Jāatzīmē, ka no 2021.gada 1.janvāra laižot produktus otras puses tirgū, vairs netiek piemērots preču savstarpējās atzīšanas princips. Tas nozīmē, ka gadījumos, kad kāda no pusēm var pierādīt, ka otras puses tirgū likumīgi tirgots produkts līdzvērtīgi neaizsargā sabiedrības intereses, tā var liegt vai ierobežot produkta piekļuvi savas valsts tirgum.

Sākot ar 2021.gada 1.janvāri importējot/eksportējot produktus uz/no Apvienotās Karalistes tiks:

  • piemērotas visas importa un eksporta formalitātes
  • iekasēti muitas, akcīzes, pievienotās vērtības nodokļi
  • Apvienotajā Karalistē reģistrētie EORI numuri vairs nebūs derīgi ES - lai eksportētu preces uz Apvienoto Karalisti būs nepieciešams saņemt Apvienotās Karalistes EORI numuru
  • ES muitas atļaujas būs jāsaņem no jauna, un arī pretēji – Apvienotās Karalistes izsniegtās muitas atļaujas vairs nebūs derīgas ES-27

Lasiet vairāk: