2020.gada 24.decembrī ES un Apvienotā Karaliste vienojās par Tirdzniecības un sadarbības līgumu (Nākotnes līgumu), kas regulē pušu ekonomiskās un tirdzniecības attiecības sākot ar 2021.gada 1.janvāri.

Attiecībā uz pakalpojumu sniegšanu, Apvienotās Karalistes pakalpojumu sniedzēji vairs negūst labumu no tā saucamās "izcelsmes valsts" pieejas, kas nodrošina automātisku piekļuvi ES pakalpojumu tirgum. Pakalpojumu tirgus pieejamība sākot ar 2021.gada 1.janvāri tiek balstīta uz PTO Vispārējo vienošanos par pakalpojumu tirdzniecību (GATS) un pušu uzņemtajām padziļinātām saistībām, kas atrunātas Tirdzniecības un sadarbības līgumā.

Tā kā Tirdzniecības un sadarbības līgums neparedz savstarpēju profesionālās kvalifikāciju atzīšanu, tad Latvijas arhitekti, inženieri u.c. profesiju speciālisti, kam līdz šim tika piemērota savstarpējā profesionālās kvalifikācijas atzīšanas procedūra, sākot ar 2021.gada 1.janvāri ir spiesti veikt kvalifikācijas atzīšanu Apvienotajā Karalistē un otrādi.