Pamatojoties uz likuma “Par mērījumu vienotību” 13.panta otro daļu un saskaņā ar Ministru kabineta 2013.gada 29.oktobra noteikumu Nr.1188 “Nacionālās metroloģijas padomes nolikums” 3. un 5.punktu apstiprināt Nacionālo metroloģijas padomi šādā sastāvā:

Padomes priekšsēdētāja

Z.Liepiņa – Ekonomikas ministrijas valsts sekretāra vietniece

Padomes priekšsēdētājas vietniece

M.Blašķe – Ekonomikas ministrijas Iekšējā tirgus departamenta direktore

Padomes locekļi:

O.Borozdins – Finanšu ministrijas pārstāvis, Valsts ieņēmumu dienesta Muitas pārvaldes Muitas atļauju kontroles daļas Pirmās atļauju uzraudzības nodaļas vecākais muitas eksperts

A.Lunts – Iekšlietu ministrijas pārstāvis, Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledžas Ugunsdrošības un civilās aizsardzības katedras vadītājs

M.Vīksne – Labklājības ministrijas Darba attiecību un darba aizsardzības politikas departamenta vecākā eksperte

E.Strautiņš – Veselības ministrijas Farmācijas departamenta vecākais eksperts

S.Valujeva – Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pārstāve, valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” vadošā metroloģijas inženiere

D.Ugare –  Zemkopības ministrijas Veterinārā un pārtikas departamenta direktora vietniece

L.Rinkule   – Patērētāju tiesību aizsardzības centra direktora vietniece, Preču un  pakalpojumu uzraudzības departamenta direktore

I.Matīss – Latvijas Zinātņu akadēmijas pārstāvis

A.Vīksna –  Latvijas Universitātes analītiskās ķīmijas katedras vadītājs

J.Lungevičs – Rīgas Tehniskās Universitātes Mašīnbūves tehnoloģijas institūta Metroloģijas laboratorijas vadītājs

A.Cars –  Latvijas Darba devēju konfederācijas nozares eksperts

J.Lielpēteris – Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras valdes loceklis

L.Māriņa  – Nacionālās metroloģijas institūcijas vadītāja

I.Pilmanis – Nacionālās standartizācijas institūcijas valdes loceklis

A.Zvirbule –  Nacionālās akreditācijas institūcijas Laboratoriju akreditācijas nodaļas vadītāja