1. Pamatojoties uz likuma „Par mērījumu vienotību” 13.panta otro daļu un saskaņā ar Ministru kabineta 2013.gada 29.oktobra noteikumu Nr.1188 „Nacionālās metroloģijas padomes nolikums” 3. un 5.punktu apstiprināt Nacionālo metroloģijas padomi šādā sastāvā:

Padomes priekšsēdētājs

Z.Liepiņa – Ekonomikas ministrijas valsts sekretāra vietniece

Padomes priekšsēdētāja vietnieks

V.Lipskis – Ekonomikas ministrijas Iekšējā tirgus departamenta Atbilstības novērtēšanas nodaļas vadītājs

Padomes locekļi:

A.Vīksna

Latvijas Universitātes analītiskās ķīmijas katedras vadītājs

A.Cars

Latvijas Darba devēju konfederācijas nozares eksperts

I.Matīss

Latvijas Zinātņu akadēmijas pārstāvis

G.Kļaviņš

Nacionālās metroloģijas institūcijas vadītājs

I.Pilmanis

Nacionālās standartizācijas institūcijas valdes loceklis

J.Lungevičs

Rīgas Tehniskās Universitātes Mašīnbūves tehnoloģijas institūta         Metroloģijas laboratorijas vadītājs

O.Borozdins

Finanšu ministrijas pārstāvis, Valsts ieņēmumu dienesta Muitas pārvaldes Muitas atļauju kontroles daļas Pirmās atļauju uzraudzības nodaļas vecākais muitas eksperts

D.Ugare

Zemkopības ministrijas Veterinārā un pārtikas departamenta direktora vietniece

S.Valujeva

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pārstāve,   valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” vadošā metroloģijas inženiere

M.Ozoliņš 

Nacionālās akreditācijas institūcijas direktora vietnieks

L.Rinkule

Patērētāju tiesību aizsardzības centra direktora vietniece, Preču un  pakalpojumu uzraudzības departamenta direktore

N.Sproģis

Patērētāju tiesību aizsardzības centra Bīstamo iekārtu un metroloģiskās uzraudzības daļas vecākais eksperts

M.Vīksne

Labklājības ministrijas Darba attiecību un darba aizsardzības politikas departamenta vecākā eksperte

I.Uka

Iekšlietu ministrijas pārstāve, Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledžas Ugunsdrošības un civilās aizsardzības katedras vadītāja

K.Zariņa

Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras Politikas daļas vadītāja

J.Strautiņš

Veselības ministrijas Farmācijas departamenta vecākais eksperts