Par Nacionālās standartizācijas padomes personālsastāvu

Pamatojoties uz Standartizācijas likuma 6.panta trešo daļu un saskaņā ar Ministru kabineta 2022.gada 29.marta noteikumu Nr.195 “Nacionālās standartizācijas padomes nolikums” 4.un 5.punktu apstiprināt Nacionālo standartizācijas padomi šādā sastāvā:

 

Padomes priekšsēdētājs

Z.Liepiņa – Ekonomikas ministrijas valsts sekretāra vietniece

Padomes priekšsēdētāja vietnieks

I.Pilmanis Nacionālās standartizācijas institūcijas valdes loceklis

Padomes locekļi:

R.Basikirskis – Latvijas Būvinženieru savienības pārstāvis

O.Beikulis Latvijas Vides pārvaldības asociācijas pārstāvis

M.Blašķe – Ekonomikas ministrijas pārstāve

K.Būmanis – Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras pārstāvis

J.Čerņavskis – Tehnisko ekspertu asociācijas pārstāvis

A.Dišlers – Latvijas Brīvo arodbiedrības savienības pārstāvis

T.Grīnfelds – Mašīnbūves un metālapstrādes rūpniecības asociācijas pārstāvis

L.Māriņa – Nacionālās metroloģijas institūcijas pārstāve

L.Maslova – Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pārstāvis

I.Matīss – Latvijas Zinātņu akadēmijas pārstāvis

A.Melnūdris – Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācijas pārstāvis

M.Ozoliņš  – Nacionālās akreditācijas institūcijas pārstāvis

M.Platonova – Latvijas Universitāšu asociācijas pārstāve

S.Siliņa – Latvijas Darba devēju konfederācijas pārstāvis

M.Sproģis – Būvmateriālu ražotāju asociācijas pārstāvis

J.Šolks – Latvijas Piensaimnieku centrālās savienības pārstāvis

L.Turnere – Latvijas Pārtikas uzņēmumu federācijas pārstāvis

D.Ugare – Zemkopības ministrijas pārstāve

I.Uka – Iekšlietu ministrijas pārstāve

T.Vectirāns – Satiksmes ministrijas pārstāvis

G.Vempers – Latvijas Elektroenerģētiķu un Energobūvnieku asociācijas pārstāvis

M.Vīksne – Labklājības ministrijas pārstāve

A.Volkonska – Izglītības un zinātnes ministrijas pārstāve

M.Zelmenis – Latvijas Kvalitātes biedrības pārstāvis

T.Žabova – Latvijas Patērētāju interešu aizstāvības asociācijas pārstāve

 

Enonomikas ministre  Ilze Indriksone