Datums 26. jūnijs, 2024
Laiks15.00–16.00
Vieta attālināti

Lai veicinātu vienotu izpratni par normatīvo aktu pielietošanu, Ekonomikas ministrija ir  ieplānojusi ikmēneša, attālinātas apmācības, kurās iepazīstināsim būvvaldes vadītājus ar jaunākajām un gaidāmajām izmaiņām normatīvajā regulējumā, kā arī izskatīsim Jūsu kolēģu iesūtītos jautājumus. Tuvākās apmācības ieplānotas jau 26. jūnijā.

Apmācību norises datums: 26. jūnijs
Apmācību norises laiks: 15:00 -16:00 
Apmācību norises vieta: Microsoft Teams
Apmācību links: tiks nosūtīts dalībniekiem uz e-apastu.

Apmācību darba kārtība:

15:00–15:30 
Jaunākās un gaidāmās izmaiņas normatīvajā regulējumā: Ekonomikas ministrija sniegs pārskatu par jaunākajām un plānotajām izmaiņām normatīvajos regulējumos.           

15:30-16:00 
Iesūtīto jautājumu izskatīšana.


Pieteikties apmācībām, kā arī iesūtīt savus jautājumus, varat līdz 16. jūnijam, aizpildot reģistrēšanās formu : https://forms.office.com/e/SkaTZDeFYH