Datums 2. jūnijs, 2023
Laiks8.00
Vieta Eiropas Savienība

Pieteikšanās termiņš ir beidzies

ideja

Eiropas Komisija (EK) īsteno iniciatīvu “ES konkurences noteikumi par tehnoloģiju nodošanas nolīgumiem – izvērtēšana” ar mērķi izvērtēt kā Tehnoloģiju nodošanas grupu atbrīvojumu regula un ar to saistītās pamatnostādnes darbojas praksē, un pieņemt lēmumu par to, vai EK:

  • būtu jāļauj šai regulai zaudēt spēku;
  • jāpagarina regulas darbības termiņš;
  • jāpārskata regula un ar to saistītās pamatnostādnes, ņemot vērā tirgus attīstību, kas notikusi kopš tās pieņemšanas 2014. gadā.

Ekonomikas ministrija aicina uzņēmumus, kā arī ikvienu interesentu paust viedokli par  ES konkurences noteikumiem tehnoloģiju nodošanas nolīgumos līdz š.g. 24. jūlijam, aizpildot tiešsaistes anketu. Detalizēta informācija par sabiedrisko apspriešanu un anketa pieejama šeit.

EK iniciētais izvērtējums attiecas uz uzņēmumiem, kuri veic uzņēmējdarbību ES un darbojas dažādās ekonomikas nozarēs, kuriem ir rūpnieciskā īpašuma tiesības, kuri noslēdz tehnoloģiju nodošanas nolīgumus ar citiem neatkarīgiem uzņēmumiem vai kuri konsultē iepriekš minētos uzņēmumus par saistītiem konkurences jautājumiem. Izvērtējums varētu interesēt arī akadēmisko aprindu pārstāvjus, kas specializējušies ES konkurences tiesībās un rūpnieciskā īpašuma tiesībās.