Datums 26. septembris, 2022
Laiks9.00
Vieta attālināti

Kkonomikas ministre Ilze Indriksone ir sasaukusi  Tautsaimniecības padomes ārkārtas sēdi videokonferences formātā, lai ar uzņēmējiem un lielāko uzņēmējus pārstāvošo organizāciju pārstāvjiem pārrunātu pasākumus energoresursu cenu pieauguma ietekmes mazināšanai, kā arī informētu par Ekonomikas ministrijas sagatavotajiem priekšlikumiem papildu ieviešamajiem inflāciju ierobežojošiem pasākumiem. Plašāk: https://www.em.gov.lv/lv/jaunums/indriksone-ar-uznemejiem-parrunas-sagatavotos-papildu-priekslikumus-energoresursu-cenu-pieauguma-mazinasanai