Atbalsts elektroenerģijas ražotājiem

Informācija par izdotajiem lēmumiem par elektroenerģijas obligāto iepirkumu

Komersanti, kas saņēmuši tiesības pārdot saražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros saskaņā ar:

Komersanti, kas saņēmuši tiesības saņemt garantētu maksu par koģenerācijas elektrostacijā uzstādīto elektrisko jaudu saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 10.marta noteikumiem Nr.221 “Noteikumi par elektroenerģijas ražošanu un cenu noteikšanu, ražojot elektroenerģiju koģenerācijā”

 

Komersantiem obligātā iepirkuma ietvaros izmaksātās summas:

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

 

Valsts atbalsts ir saskaņots ar EK atbilstoši notifikācijai valsts atbalsta lietas SA.43140 (2015/NN) “Atbalsts elektroenerģijas ražotājiem” notifikācijai.

 

Pētījums "Elektroenerģijas, kas ražota no atjaunojamiem energoresursiem un koģenerācijā, atbalsta izvērtējums un priekšlikumi atbalsta uzlabošanai" (2013)

 

Elektroenerģijas ražotāju pārkompensācijas izvērtēšana

No 01.01.2020. pārkompensācijas izvērtējumu veic Būvniecības valsts kontroles birojs.

 

Ekonomikas ministrijas izstrādātais aprēķina modelis (MS Excel) provizoriskajai elektrostacijas kopējo kapitālieguldījumu iekšējās peļņas normas un pārkompensācijas novēršanas koeficienta aprēķināšanai:

 

Norādes iekšējās peļņas normas un pārkompensācijas koeficienta aprēķina veikšanai

 

Elektrostaciju saraksts, kurām tiek piemērots cenas diferencēšanas koeficients pārkompensācijas novēršanai (uz 25.01.2019.)

 

Spēkā esošie nosacījumi izstrādāti, ņemot vērā metodiskās vadlīnijas par iekšējās peļņas normas (IRR) aprēķināšanu pārkompensācijas novēršanai komersantiem, kas ir saņēmuši tiesības pārdot elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros vai saņemt garantētu maksu par uzstādīto elektrisko jaudu (2016)

Atbilstoši Elektroenerģijas tirgus likuma 31.4 panta grozījumiem pārkompensācijas nosacījumi tiek pārskatīti.

 
Lapas informācija atjaunota:    31-08-2020