Mērķi 2030 un pasākumi to sasniegšanai

NEKP 2030 ir noteikti enerģētikas un klimata politikas mērķi un mērķrādītāji , kas izriet no Eiropas Savienības tiesību aktiem vai kuri ir noteikti vai nosakāmi citos Latvijas politikas plānošanas dokumentos vai tiesību aktos.

Lapas informācija atjaunota:    10-06-2020