Enerģijas ietaupījumu katalogs

Ekonomikas ministrija atbilstoši 2016. gada 11. oktobra noteikumiem Nr. 668 “Energoefektivitātes monitoringa un piemērojamā energopārvaldības sistēmas standarta noteikumi” 4. punktam ir izstrādājusi enerģijas ietaupījumu katalogu.

 

Enerģijas ietaupījumu katalogs ietver atsevišķus energoefektivitātes uzlabošanas pasākumus ar sasniedzamajām enerģijas ietaupījuma standartvērtībām. Tā datus iespējams izmantot, lai aprēķinātu enerģijas ietaupījumu pēc paredzamā ietaupījuma (ex-ante) metodes.

 

Enerģijas ietaupījumu katalogs

Lapas informācija atjaunota:    21-06-2017