Tirgus uzraudzības ziņojumi un plāni

Tirgus uzraudzības programmas:
 

2008.gada 9.jūlijā tirgus uzraudzības jomā tika pieņemts jauns tiesiskais regulējums, proti, Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 9. jūlija Regula (EK) Nr.765/2008, ar ko nosaka akreditācijas un tirgus uzraudzības prasības attiecībā uz produktu tirdzniecību un atceļ Regulu (EEK) Nr. 339/93. Regulas prasības piemērojamas no 2010.gada 1.janvāra.

Izpildot  Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 9. jūlija regulas 765/2008 18.panta 5.punkta prasības, ir izveidots Latvijas tirgus uzraudzības iestāžu 2013.gada tirgus uzraudzības plānu apkopojums attiecībā uz preču grupām, uz kurām attiecināma regulas darbības joma:

Informācija par tirgus uzraudzības iestāžu sektorālajām tirgus uzraudzības programmām 2016.gadam

Informācijai:  

Informācija par tirgus uzraudzības iestāžu sektorālajām tirgus uzraudzības programmām 2015.gadam

Informācija par tirgus uzraudzības iestāžu sektorālajām tirgus uzraudzības programmām 2014.gadam

Informācija par tirgus uzraudzības iestāžu sektorālajām tirgus uzraudzības programmām 2013.gadam

Informācija par tirgus uzraudzības iestāžu sektorālajām tirgus uzraudzības programmām 2012.gadam

Informācija par tirgus uzraudzības iestāžu sektorālajām tirgus uzraudzības programmām 2011.gadam

Informācija par tirgus uzraudzības iestāžu sektorālajām tirgus uzraudzības programmām 2010.gadam


Ziņojumi par tirgus uzraudzību:

Saskaņā ar Tirgus uzraudzības padomes nolikumu Tirgus uzraudzības padome katru gadu līdz 1.jūnijam sniedz ekonomikas ministram informāciju par darbībām tirgus uzraudzības jomā iepriekšējā gadā.  

Ziņojums par tirgus uzraudzību 2019. gadā

Ziņojums par tirgus uzraudzību 2018. gadā

Ziņojums par tigrus uzraudzību 2017. gadā

Ziņojums par tirgus uzraudzību 2016. gadā

Ziņojums par tigus uzraudzību 2015.gadā

Ziņojums par tirgus uzraudzību 2014.gadā

Ziņojums par tirgus uzraudzību 2013.gadā

Ziņojums par tirgus uzraudzību 2012.gadā

Ziņojums par tirgus uzraudzību 2011.gadā

Ziņojums par tirgus uzraudzību 2010.gadā

Ziņojums par tirgus uzraudzību 2009.gadā

Ziņojums par tirgus uzraudzību 2008.gadā

Ziņojums par tirgus uzraudzību 2007.gadā

Ziņojums par tirgus uzraudzību 2006.gadā  

 

Apkopotais ziņojums par Latvijas tirgus uzraudzības pasākumu īstenošanas pārskatīšanu un novērtēšanu saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 765/2008 par laikposmu no 2010. līdz 2013. gadam:

Ziņojums par Latvijas tirgus uzraudzību no 2010. līdz 2013.gadam 

Lapas informācija atjaunota:    03-03-2020