Ekonomisko pārskatu analīze

Latvija aktīvi iesaistās citu OECD valstu Ekonomikas pārskatu analīzē. Latvijas viedokļa sagatavošanu par šiem pārskatiem nodrošina Ekonomikas ministrija sadarbībā ar citām nozares ministrijām.

2019.gada 3.oktobrī Ekonomikas ministrijas eksperti OECD Ekonomikas attīstības un pārskatu analīzes komitejā (Economic Development and Review Committee – EDRC) sniedza Latvijas vērtējumu par OECD Ekonomikas pārskata projektu par Austriju. 2020. gadā Latvija ir nozīmēta kā vērtētājvalsts Igaunijai un Izraēlai.

OECD Ekonomikas pārskatu izvērtēšana ir nozīmīgs darbs un ieguldījums Latvijas attīstībai, jo šajā procesā notiek apmaiņa ar labās ekonomiskās politikas prakses piemēriem.

Sadarbības projekts "Mājokļu pieejamība Latvijā"

2020.gada 17.jūnijā tika prezentēts Latvijas un OECD sadarbības projekta “Mājokļu pieejamība Latvijā” gala nodevums, kas apkopo pētījuma rezultātus un sniedz priekšlikumus mājokļu pieejamības veicināšanai Latvijā.

Atbilstoši OECD rekomendācijām Ekonomikas ministrija līdz 2021. gada beigām plāno izstrādāt visaptverošu mājokļu politikas stratēģiju - ilgtermiņa dokumentu, kas noteikts mājokļu politikas mērķus turpmākajiem gadiem, paredzēs inovatīvus risinājumus un nepieciešamo finansējumu konstatēto problēmu risināšanai, kā arī paredzēs atbalsta programmu veidošanu mājokļa pieejamībai, kas mērķētas uz atsevišķām sabiedrības grupām, piemēram, ģimenēm ar bērniem.