OECD Tūrisma komitejas 2019.-2020. gada prioritātes:

  • tūrisma politikas monitorings dalībvalstīs, kas tiek veikts caur publikācijām Tourism Trends & Policies - publikācijās OECD analizē dalībvalstu politikas stratēģijas un izaicinājumus (digitalizācija, sadarbības ekonomika), apkopo tūrisma statistiku un veic esošo OECD instrumentu novērtējumu
  • pētījums par ilgtspējīgu un līdzsvarotu/iekļaujošu izaugsmei (inclusive growth) tūrisma attīstībā – plānots, ka pētījums fokuss būs tehnoloģiju ietekme uz tūrisma attīstību ilgtspējas kontekstā
  • pētījums par tūrismu digitālā ekonomikā – plānots, ka pētījums apskatīs mazo un vidējo uzņēmumu iesaisti digitālajos globālajos procesos (t.sk. sadarbības ekonomikā)

 

2020.gadā OECD Tūrisma komitejas sanāksmēs tiek skatītas valstu stratēģijas COVID-19 krīzes pārvarēšanai. 2020.gada 12.jūnijā Ekonomikas ministrijas pārstāvim piedaloties OECD un Eiropas Komisijas kopīgi organizētājā reģionālajā seminārā “Atbalsts tūrisma nozarei Covid-19 apstākļos”, dalībnieki tika iepazīstināti ar Latvijas pieredzi atbalstam tūrisma nozarei Covid-19 seku mazināšanai un Baltijas modeli vienota atbalsta mehānisma īstenošanai.