Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
-
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Fiziska persona
Privāto tiesību juridiska persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

E-pakalpojuma “Datu pieejamība privātpersonām par publiskajām ēkām" ietvaros ir iespējams iegūt dinamiskus un aktuālus datus būvniecības nozarē. Pakalpojums ir bezmaksas.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  E-pakalpojuma pieprasīšanai E-pakalpojuma saņēmēji izmanto 2.solī norādīto hipersaiti. E-pakalpojuma pieprasīšanai nav nepieciešama autentifikācija.

 2. Pakalpojuma saņemšana
  E-pakalpojumu ir iespējams saņemt, izmantojot norādītajā hipersaitē publicēto interaktīvo karti ar publiskām ēkām, kas satur datus par katru publisko ēku un kas tiek regulāri atjaunoti.
  Pakalpojumu var saņemt:
  1) Interaktīvajā kartē, nospiežot kursoru uz vēlamo publisko ēku un automātiski tiek paradīta informācija par attiecīgo publisko ēku;
  2) interaktīvajā kartē atlasot vēlamo Publiskās ēkas veidu, un turpmāk kartē tiek parādītas tikai attiecīgais publiskās ēkas veids;
  3) Publiskās ēkas sarakstus saņemt strukturizētā saraksta veidā.

Veidlapas un citi dokumenti

 1. Publisko ēku karte

Normatīvie akti

Saņemt pakalpojumu