Pasaules Ceļojumu un tūrisma padome (PCTP)

attēls

Pasaules Ceļojumu un tūrisma padome (PCTP) ir tūrisma nozares biznesa līderu forums, kurš apvieno pasaules ietekmīgākās tūrisma kompānijas un sniedz pārskatu par visiem ar nozari saistītajiem jautājumiem.

PCTP misijas pamatelementi ir sekmēt sabiedrības informētību par tūrisma nozīmīgumu, veicināt publiskā un privātā sektora sadarbību, radot peļņu, kā arī pasargāt dabas, sociālo un kultūras vidi.

Vairāk informācijas te: http://www.wttc.org/

 

Pasaules tūrisma ētikas kodekss

Pasaules Tūrisma organizācija (PTO) Ģenerālās asamblejas trīspadsmitajā asamblejā (Santjago, Čīle, no 1999. gada 27. septembra līdz 1. oktobrim) ar Rezolūciju A/RES/406(XIII) pieņēma Pasaules tūrisma ētikas kodeksu. 

Apstiprinot šo kodeksu PTO ir apstiprinājusi tiesības uz tūrismu un tūristu pārvietošanās brīvību, norādot, ka PTO vēlas veicināt taisnīgu, atbildības pilnu un ilgtspējīgu pasaules tūrisma kārtību, kuras priekšrocības varēs izmantot visi sabiedrības sektori saistībā ar atvērtu un liberalizētu starptautisko ekonomiku. 

Vairāk informācijas te: https://webunwto.s3.eu-west-1.amazonaws.com/s3fs-public/2019-11/latvia.pdf