Apvienoto Nāciju Organizācijas Pasaules Tūrisma organizācija (ANPTO)

attēls

2012.gada 31.maijā spēkā stājās likums "Par Pasaules Tūrisma organizācijas statūtu denonsēšanu", ar ko tika denonsēti ANPTO statūti. Vienlaicīgi spēku zaudēja likums "Par Pasaules Tūrisma organizācijas statūtiem".

 Pasaules Ceļojumu un tūrisma padome (PCTP)

attēls

Pasaules Ceļojumu un tūrisma padome (PCTP) ir tūrisma nozares biznesa līderu forums, kurš apvieno pasaules ietekmīgākās tūrisma kompānijas un sniedz pārskatu par visiem ar nozari saistītajiem jautājumiem.

PCTP misijas pamatelementi ir sekmēt sabiedrības informētību par tūrisma nozīmīgumu, veicināt publiskā un privātā sektora sadarbību, radot peļņu, kā arī pasargāt dabas, sociālo un kultūras vidi.

Vairāk informācijas: http://www.wttc.org/

Pasaules tūrisma ētikas kodekss

Pasaules tūrisma ētikas kodekss  ir vispārīgu principu apkopojums, kura mērķis ir sniegt sociāli atbildīga un ilgtspējīga tūrisma attīstības vadlīnijas visām iesaistītajām pusēm – valstu valdībām, pašvaldībām, tūrisma nozarē strādājošajiem, kā arī vietējiem un ārvalstu tūristiem.