Pētījuma mērķis – veikt Latvijas esošās nodokļu sistēmas novērtējumu un izstrādāt priekšlikumus nepieciešamām reformām taisnīgākās un efektīvākās nodokļu sistēmas izveidei.

 

Pētījuma uzdevumi – nodrošināt nodokļu sistēmas izpēti un iespējamo izmaiņu ietekmes modelēšanu trīs virzienos:

  • Latvijas nodokļu sistēmas pilnveidošana taisnīgākas un efektīvākas nodokļu sistēmas izveidei;
  • nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanas sistēmas pilnveidošana;
  • darbaspēka nodokļu sloga pārlikšana uz nekustamā īpašuma nodokli un citiem patēriņa nodokļiem un nodokļu sistēmas progresivitātes palielināšana.

 

Pētījuma rezultāts – pētījuma gaitā analizēta Latvijas nodokļu sistēma Eiropas Savienības valstu kontekstā izmantojot EUROMOD mikrosimulācijas modeli. Balstoties uz analīzes rezultātiem sagatavots gala ziņojums, kurā pētījuma veicēji piedāvā Latvijas nodokļu sistēmas pilnveidošanas alternatīvas.

 

Pētījuma veicējs – Biedrība „Baltijas  Starptautiskais ekonomikas politikas studiju centrs” (BICEPS)

 

Pētījuma nodokļu sistēmas pilnveidošanas jomā gala ziņojums.