2021.–2027. gada periodā ir plānots mērķfokusēts atbalsts pētniecības un inovācijas (P&I) klimata tehnoloģiju attīstīšanai un ieviešanai, jo īpaši Viedās specializācijas stratēģijas īstenošanas un Nacionālās industriālās politikas pamatnostādņu 2014-2020 tematisko stratēģisko ekosistēmu ietvaros.

Politikas rezultāts pētniecības, inovāciju un konkurētspējas dimensijā

Faktiskā vērtība

Mērķa vērtība

2017

2020

2030

Inovatīvu produktu apgrozījums (% no kopējā apgrozījuma)

46,5

-

>14

Inovatīvi aktīvu uzņēmumu īpatsvars (%) no visiem uzņēmumiem)

30,5

-

>40

Augsto tehnoloģiju nozaru eksporta īpatsvars (% no visa eksporta gadā)

10,2

-

>15

Globālās konkurētspējas indekss (vieta pasaulē)

42

-

<40

Ieguldījumi P&I (% no  iekšzemes kopprodukta)

0,51

0,7

> 2

Ieguldījumi P&I enerģētikas un klimata mērķu sasniegšanai (% no kopējā ieguldījuma P&I)

-

-

vismaz 25

Publiskā finansējuma ieguldījumi pētniecībā un attīstībā (P&A un P&I) enerģētikas un klimata mērķu sasniegšanai (% no kopējiem ieguldījumiem P&A)

19

-

vismaz 25

Piesaistītais publiskais ārvalstu finansējums P&I klimata, enerģijas un transporta jomā (% no kopējā Latvijā piesaistītā finansējuma)

24

25%

25%