Aktivitātes mērķis – nodrošināt projekta vadību un īstenošanu atbilstoši projekta mērķiem.

 

Projekta administrēšanu un projekta vadītāju nodrošināja SIA „BaltLine Globe”.

Iepirkuma līgums Nr. EM 2010/71/ESF par projekta administrēšanu noslēgts 25.11.2010. Kopējā līguma summa - LVL 7600,00 (bez PVN). Līguma izpildes termiņš - 30.12.2013.