es logo

.

Projekta norises laiks

01.10.2022. – 30.09.2025. (36 mēneši)

Projekta apraksts

Apbūvēta vide ir atbildīga par ievērojamu daļu no mūsu enerģijas un resursu patēriņa: 50% no visiem iegūtajiem dabas resursiem, 30% no ūdens patēriņa, 40% no enerģijas patēriņa un 36% no CO2 emisijām ir saistīti ar būvniecības nozari. Eiropas komisijas izstrādātā renovācijas viļņa stratēģija nosaka mērķi līdz 2030. gadam, dubultot pašreizējo renovācijas līmeni (maksimāli 1 % ES1).

Eiropas zaļā kursa mērķu sasniegšanai apbūvētā vidē FORTESIE projekts definē, ka tas ir sarežģīts process, kas prasa daudzlīmeņu iesaistīto pušu sadarbību un būvniecība cilvēkam pieeju.

Projekta laikā tiks īstenoti 8 renovācijas projekti un tajos tiks apvienoti vismodernākie būvmateriālu un tehnoloģiju komponenti (saliekamās fasādes, BIPV, siltumsūkņi u.c.), inovatīvas digitālās tehnoloģijas mērījumiem un pārbaudei, kā arī pievilcīgi finansējuma modeļi (piemēram, līgumsaistības viedām izpildes garantijām, finansēšanas mehānismi, iesaistīšanās metodes, digitālā valūta - zaļie eiro utt.), lai sekmētu  inženiertehnisko, iepirkuma un būvniecības līgumu ieviešanu.

Renovācijas projekti tiks pielāgoti konkrētu mērķa grupu vajadzībām. Pieredzi un rezultātus no projekta partnervalstīs realizētajiem renovācijas projektiem būs iespējams pārnest un īstenot citās projekta valstīs.  Caur renovācijas projektiem tiks pētīta iespējam mainīt renovācijas projektu finansēšanas pieeju izmantojot Centrālās bankas digitālo valūtu, tiks izstrādātas rekomendācijas politikas plānošanas dokumentiem un finanšu mehānismiem, sagatavoti sadarbības biznesa modeļi, ņemot vērā visas ieinteresētās puses un ieņēmumu plūsmas.

Projektā izveidotais tiešsaistes rīks piedāvās iespēju izvērtēt potenciālos renovācijas projektus.

Projekta mērķis

Pielietojot uz viedu veiktspēju balstītas garantijas līgumus un finansēšanas mehānismus, izstrādāt, demonstrēt, izvērtēt un replicēt renovācijas projektus būvniecības nozarē, tādejādi sekmējot  ilgtspējīgu, iekļaujošu un energoefektīvu enerģijas patēriņu un Eiropas komisijas izstrādātā renovācijas viļņa īstenošanu.

Projekta galvenās aktivitātes:

 • Veikt digitalizācijas un automatizācijas mērīšanu, pārbaudi un finansēšanu: viedie zaļie eiro līgumi;
 • Sagatavot integrētu renovācijas projektu risinājumus;
 • Realizēt 8 renovācijas projektus:

3.1. Muzejs - ēkas energoefektivitātes rādītāju uzlabošana (Grieķija);

3.2. Daudzdzīvokļu  ēku renovācijas projekti. Trīs virzieni – ēku renovācijas, inovatīvu tehnoloģiju izbūve, vienas pieturas aģentūras izveide (Spānija un Francija);

3.3. Mazizmēra mājsaimniecību ēku renovācijas projekti (Portugāle);

3.4. Ēku energoefektivitātes projekti māju apsaimniekošanas kooperatīviem (Portugāle);

3.5. Biroja ēku energoefektivitātes rādītāju uzlabošana (Grieķija);

3.6. Biroja ēku iekštelpu gaisa kvalitātes rādītāju uzlabošana. (Grieķija);

3.7. Ilgtspējīgas enerģijas patēriņš peldbaseinos (Polija);

3.8. Skolu ventilācijas sistēmu izbūve (Latvija).

 • Izstrādāt jaunus biznesa modeļus.
 • Sekmēt izpildes garantiju ieviešanu.

Projekta budžets

Plānotais projekta budžets 9 562 850.00 EUR SIA „Vides investīciju fonds” projektā piedalās kā projekta partneris ar plānoto projekta budžetu 96 525.00 EUR.

Projekta partneri

Vadošais partneris:

 1.      European dynamics Luxembourg SA (ED) - Luksemburga

Projekta partneri:

 1.      Ethnico metsovion polytechnion (NTUA) - Grieķija
 2.      450 (CCO2) -  Francija
 3.      Institute for european energy and climate policy stichting (IEECP) - Nīderlande
 4.      Smart innovation Norway AS – Norvēģija
 5.      Coopernico – cooperativa de desenvolvimento sustentavel CRL (COOP) – Portugāle
 6.      Gottfried wilhelm Leibniz universitatet Hannover (LUH) – Vācija
 7.      Fundacion ctic centro technologico para el desarrollo ne asturias de las technologias de la informacion (CTIC) – Spānija
 8.      VEOLIA servicios lecam sociedad aninima unipersonal (VEO) – Spānija
 9.    SENL Oktave (OKT) – Francija
 10.    T.G. Techniki monoprosopi I.K.E. (TGT) – Grieķija
 11.    Social open and inclusive innovation astiki mi kerdoskopiki etaireia (INCL) – Grieķija
 12.    Fundacion agencia local de la energia del nalon enernalon (ENE) – Spānija
 13.    Construcciones garcia rama sl (GAR) – Spānija
 14.    +48 Architektura spolka cywilna karol szparkowski kamil miklaszewski (+480 -  Polija
 15.    Power parity S.A. (GOP) – Portugāle
 16.    Associacao Just a change (JUST) – Portugāle
 17.    Asociacia poskytovatelov energetickych sluzieb (APES) – Slovākija
 18.    Energeticke centrum Bratislava (ECN) – Slovākija
 19.    Cordia monoprosopu AE (CRD) – Grieķija
 20.    Ministry of digital governance (GSIS) – Grieķija
 21.    Etaireia gia ton ellinismo kai filellinismo amke (EEF) – Grieķija
 22.    Dmina Gora Kalwareia (GKW) - Polija

Projekta partneri no Latvijas:

 1.    Latvijas Vides investīciju fonds (LVIF)
 2.    SIA “MESH Energopārvaldība” (MESH)
 3.    Ekonomikas Ministrija (DEE)

Papildus informācija:

LVIF Aija Zučika, projekta vadītāja, tālr.+37167845111

EM Inese Bērziņa

Projektu finansē: 

FORTESIE projekts ir saņēmis Eiropas Savienības pētniecības un inovāciju atbalsta programmas „Apvārsnis 2020“ finansējumu saskaņā ar līguma Nr. 101080029

Projekta mājas lapa:

Izstrādes procesā.