Statuss:
Īstenošanā

Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekts Nr. 2.2.1.1/17/I/031 „Vienotas darba vides izveide visā Ekonomikas ministrijas resorā”. 

  

Projekta mērķis ir nodrošināt centralizētu, uz modernām tehnoloģijām balstītu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pakalpojumu sniegšanu Ekonomikas ministrijā (EM) un EM resorā – Būvniecības valsts kontroles birojā (BVKB), Konkurences padomē (KP), Patērētāju tiesību aizsardzības centrā (PTAC)  un Latvijas Investīciju un attīstības aģentūrā (LIAA), uzlabojot pamatdarbības procesu elektronizācijas līmeni. 

  

Projekta mērķi iecerēts sasniegt centralizējot, apvienojot un standartizējot resora informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) lietojumus un infrastruktūru, tādejādi samazinot IKT uzturēšanas un administrēšanas izmaksas. 

Sistēmu administrēšanas, uzturēšanas un lietotāju atbalsta efektivitāti sekmēs tehnoloģiski viendabīga  un integrēta IT infrastruktūra, aizstājot sadrumstalotos, atsevišķos resora IKT risinājumus, kā arī atbilstoša pakalpojuma līmeņa nodrošināšana. 

 

Latvijas Nacionālās bibliotēka ir sadarbības partneris informācijas un komunikācijas tehnoloģiju infrastruktūras pakalpojumu nodrošināšanā. Savukārt Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs Valsts elektronisko sakaru pakalpojumu centra pakalpojuma ietvaros nodrošina šifrētus datu pārraides pakalpojumus starp EM, tās resora iestādēm un Latvijas Nacionālās bibliotēkas datu centru. Šobrīd ir uzsākts aktīvs darbs pie tīkla infrastruktūras izveides, lai tuvākajā laikā varētu veikt EM un LIAA datu centru migrāciju uz Latvijas Nacionālo bibliotēku.

 

Līdz ar pakalpojuma “Ekonomikas ministrijas resora vienota darba vieta” izveidi EM,  BVKB, KP, PTAC un LIAA tiks izveidotas vienotas darba vietas, tādējādi uzlabojot darba vietu uzturēšanas efektivitāti. EM sadarbībā ar Latvijas Nacionālo bibliotēku ir ieviesusi EM resorā darbvirsmu virtualizācijas risinājumu, lai specifisku programmnodrošinājumu gadījumā darbinieki varētu droši un attālināti piekļūt vajadzīgajiem IKT resursiem.

 

2020. gada 15. jūlijā stājās spēkā Ministru kabineta rīkojums Nr. 374 "Par darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 2.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt publisko datu atkalizmantošanas pieaugumu un efektīvu publiskās pārvaldes un privātā sektora mijiedarbību" 2.2.1.1. pasākuma "Centralizētu publiskās pārvaldes IKT platformu izveide, publiskās pārvaldes procesu optimizēšana un attīstība" un 2.2.1.2. pasākuma "Kultūras mantojuma digitalizācija" projektu iesniegumu atlases 1. un 2. kārtas projektu sarakstu Eiropas Savienības fondu 2014.–2020. gada plānošanas periodam" ar kuru ir noteikts projekta kopējais finansējums - 1 227 000 eiro, savukārt projekta īstenošanas laiks paliek nemainīgs - 36 mēneši.

 

Vienlaikus minētais Ministru kabineta rīkojums paredz EM īstenot jaunu projektu “Ekonomikas ministrijas resora administratīvā procesa digitālā transformācija” par kopējo finansējumu 600 000 eiro. Plānots, ka šā projekta ietvaros tiks izmantota projekta Nr.2.2.1.1/17/I/031 „Vienotas darba vides izveide visā Ekonomikas ministrijas resorā” ietvaros izstrādātā tehniskā specifikācija attiecībā uz biznesu procesu pilnveidi un elektronizāciju.

 

Kontaktpersona:

Andriāns Jankovskis

Informācijas tehnoloģiju nodaļas vadītājs

Andrians.Jankovskis@em.gov.lv

Tālrunis: 67013246