2018. gada 18.-19. aprīlī starpreģionu sadarbības programmas Interreg Europe projekta BRANDTour ietvaros notika partneru sanāksme Rīgā, pulcējot ne tikai projekta dalībniekus, bet arī vietējās tūrisma ekosistēmas pārstāvjus.

 

Partneru sanāksmes pirmajā dienā notika seminārs par klasteru sniegtajām iespējām tūrisma produktu un pakalpojumu pilnveidošanā. Semināra ietvaros katrs projekta partneris sniedza detalizētu prezentāciju par kādu partneru valsts klasteru atbalsta programmu vai arī par kādu labās prakses piemēru – tūrisma klasteri partneru valstī. Pieredzes apmaiņas prezentāciju ietvaros bija iespēja dzirdēt Baleāru salu (Spānija), Austrumflandrijas (Beļģija), Dienvidu Limburgas (Nīderlande), Toskānas (Itālija) un Krētas (Grieķija) pārstāvjus.

 

Seminārs noslēdzās ar Latvijas Universitātes vadošās pētnieces, Dr. oec. Aijas van der Steinas praktisku prezentāciju par to kā klasteri spēj uzlabot tūrisma ekosistēmu. Klasteru veidošana tūrismā ir viens no praksē pārbaudītiem, efektīviem instrumentiem konkurētspējīgu ceļojumu galamērķu attīstībai reģionos. Lai arī nav vienota formula, kā veidot veiksmīgi darbojošos tūrisma klasteri, pieredze pasaulē un Latvijā rāda, ka būtiska loma ir tūrisma uzņēmēju līderībai, sadarbībai starp visām tūrismā iesaistītajām pusēm, tostarp uzņēmumiem, pašvaldībām, vietējo iedzīvotāju un uzņēmēju intereses pārstāvošām organizācijām. Protams, svarīgi ir arī ņemt vērā gan vietējā, gan starptautiskā tūrisma tirgus pieprasījuma tendences, lai kopējiem spēkiem efektīvi piesaistītu šos tirgus. Bez profesionālās tūrisma vietas jeb klastera pārvaldības un sadarbības dažādos līmeņos nav iespējams izveidot tūristiem atraktīvu ceļojumu galamērķi un vietējiem iedzīvotājiem labu dzīvesvietu, bet uzņēmējiem atraktīvu uzņēmējdarbības vidi,“ uzsvēra Aija van der Steina.

 

Partneru sanāksmes turpinājumā projekta partneri devās vizītē pie Gaujas Nacionālā parka tūrisma biedrības (Entergauja tūrisma klasteris) pārstāvjiem un biedriem, lai iepazītos ar šī klastera darbību, īstenotajām aktivitātēm un klastera sniegtajām priekšrocībām. Projekta partneri atzina, ka bija ļoti nozīmīgi ne tikai dzirdēt par klasteriem prezentāciju ietvaros, bet arī tos apmeklēt klātienē un aprunāties ar klastera biedriem, izprotot to motivāciju pievienoties klasterim un tā sniegtos labumus. 

 

BRANDTour projekta ietvaros ir apvienojušās 7 organizācijas no sešiem dažādiem Eiropas Savienības reģioniem ar mērķi celt reģionu kapacitāti, lai veicinātu tūrisma politikas attīstību, kas sekmē dažādu un inovatīvu tūrisma produktu piedāvājumu un tūrisma plūsmas attīstību uz ES.

 

Papildu informācija par BRANDtour projektu publicēta projekta tīmekļa vietnē. mājaslapā: https://www.interregeurope.eu/brandtour/

att

Ekonomikas ministrijas

Sabiedrisko attiecību nodaļa

prese@em.gov.lv