Atrasti 182 rezultāti

Indriksone: Latvija atbalstīs Ukrainu līdz tās uzvarai un turpinās veidot ciešāku divpusējo ekonomisko sadarbību

Sarunu laikā puses vienojās par intensīvāku informācijas apmaiņu tirdzniecības un investīciju veicināšanai, sekmējot abu valstu uzņēmēju un uzņēmēju nevalstisko organizāciju ciešāku sadarbību....
Aktualitāte
Publicēts: 23.03.2023.

Atvieglo prasības pārvaldniekiem Mājas lietas kārtošanai Būvniecības informācijas sistēmā

Ministru kabineta sēdē š.g. 21. martā apstiprināti Ekonomikas ministrijas rosinātie grozījumi Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likumā, lai nodrošinātu atbilstošu Būvniecības informācijas sistēmas (BIS) funkcionalitātes pieejamību un izmantošanu saistībā ar dzīvojamo māju mājas lietas dokumentācijas kārtošanu BIS ikvienai personai, kas pārvalda noteiktas platības dzīvojamo māju....
Aktualitāte
Publicēts: 21.03.2023.

Indriksone: šogad valsts budžeta līdzekļus primāri ieguldīsim iniciatīvās, kas dos ilgtermiņa efektu ekonomiskās drošības stiprināšanai

Savukārt, Būvniecības informācijas sistēmas (BIS) tālākai attīstībai un pakalpojumu modernizēšanai šogad paredzēti 2,33 milj....
Aktualitāte
Publicēts: 09.03.2023.

Paredzēts, ka būvkomersantiem būs jāsniedz informācija par veiktajiem norēķiniem ar apakšuzņēmējiem

Ministru kabinets š.g. 24. janvāra sēdē apstiprināja Ekonomikas ministrijas sagatavotos grozījumus likumā par nodokļiem un nodevām, kas attieksies uz norēķiniem būvniecības nozarē.... Būvniecība...
Aktualitāte
Publicēts: 24.01.2023.

Indriksone: valsts budžeta līdzekļi primāri jāiegulda iniciatīvās, kas dos ilgtermiņa efektu ekonomiskās drošības stiprināšanai

eiro apmērā; kā arī Būvniecības informācijas sistēmas tālākai attīstībai un pakalpojumu modernizēšanai 2,33 milj. eiro....
Aktualitāte
Publicēts: 19.01.2023.

Klimata un enerģētikas ministrija pārņem funkcijas no EM un VARAM

Veicinās pasākumu integrēšanu citu nozaru attīstības plānošanas dokumentos un normatīvajos aktos, kas vērsti uz klimata politikas un enerģētikas politikas mērķu sasniegšanu, organizēs un koordinēs normatīvo aktu īstenošanu (piemēram, pārraudzīs un koordinēs atļauju izsniegšanu saules elektrostaciju un vēja elektrostaciju būvniecībai)....
Aktualitāte
Publicēts: 13.01.2023.

Valdība apstiprina grozījumus Būvniecības likumā

Ministru kabineta šā gada 20. decembra sēdē apstiprināti grozījumi Būvniecības likumā, nosakot inženierkonsultanta definīciju un atbildības jomu, kārtību informācijas apmaiņai būvniecību kontrolējošo institūciju starpā, Būvniecības informācijas sistēmas funkcionalitātes paplašināšanu, kā arī regulējumu, lai apvienotu būvdarbu vadīšanas un būvuzraudzības sertifikātus vienā.... Būvniecība... Būvniecības valsts kontroles birojs...
Aktualitāte
Publicēts: 20.12.2022.

Pagarina palielinātā atbalsta periodu elektroenerģijas aizsargātajiem lietotājiem

Atbalstu aizsargātajiem lietotājiem sniedz Būvniecības valsts kontroles birojs. 2021. gada 1. septembrī sāka darboties aizsargātā lietotāja datu informācijas sistēma (ALDIS) - jauns un efektīvs risinājums automātiskā atbalsta piešķiršanā elektroenerģijas izmaksu segšanai daudzbērnu ģimenēm, pensionāriem ar invaliditāti, ģimenēm ar bērniem ar invaliditāti, maznodrošinātajām mājsaimniecībām....
Aktualitāte
Publicēts: 13.12.2022.

Viedā izpildes vadība efektīvas, ilgtspējīgas un iekļaujošas enerģijas izmantošanā (FORTESIE)

. Projekta norises laiks 01.10.2022. – 30.09.2025. (36 mēneši) Projekta apraksts Apbūvēta vide ir atbildīga par ievērojamu daļu no mūsu enerģijas un resursu patēriņa: 50% no visiem iegūtajiem dabas resursiem, 30% no ūdens patēriņa, 40% no enerģijas patēriņa un 36% no CO2 emisijām ir saistīti ar būvniecības nozari....
Projekts
Publicēts: 04.11.2022.

Apstiprina Latvijas un Igaunijas atkrastes vēja parka ELWIND potenciālo izvietojumu

Saskaņā ar ELWIND projekta apstiprināto laika plānu līdz 2023. gadam jāsagatavo projektu pieteikumi ES līdzfinansējuma saņemšanai, bet līdz 2025. gadam jānoslēdz IVN process. 2026. gadā tiks organizēta izsole par tiesībām būvēt vēja parku, bet būvniecība provizoriski varētu sākties 2028....
Aktualitāte
Publicēts: 28.10.2022.

Dzīvojamās mājas lieta būs pieejama vienuviet - BIS

Turpmāk dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieki varēs kārtot dzīvojamās mājas lietu un pieņemt lēmumus elektroniski, izmantojot Būvniecības informācijas sistēmas (turpmāk – BIS) jauno funkcionalitāti.... Būvniecības valsts kontroles birojs...
Aktualitāte
Publicēts: 25.10.2022.

Pirms būvatļaujas izsniegšanas nebūs obligāti jāapseko plānotais būvlaukums

Ekonomikas ministrijas (EM) ieskatā tas palīdzēs būvvaldēm vai institūcijām, kuras veic būvvaldes funkcijas, efektīvāk un jēgpilnāk plānot un veikt būvniecības procesa uzraudzību.... Būvniecība...
Aktualitāte
Publicēts: 25.10.2022.