Atrasti 3303 rezultāti

MK precizē atbalsta programmas Covid-19 krīzē cietušajiem uzņēmumiem

Kā zināms, saskaņā ar likuma “Par nodokļiem un nodevām” 15. panta pirmās daļas 15. punktu, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmu, no 1.... gada jūlijā, augustā un septembrī vai 2019. gada oktobrī, novembrī un decembrī. Vienlaikus līdz ar grozījumiem precizēta nodokļu maksātāju iesniedzamā informācija par noteiktajiem mēnešiem, kā arī noteikts, ka sporta centri, kultūras, atpūtas un izklaides vietas atbalstu nesaņem par iznomātajām biroja telpām un tirdzniecības telpām komercdarbībai (veikalus un kafejnīcas)....
Aktualitāte

Latvija piesardzīgi vērtē energoefektivitātes un AER sektorālo mērķu un pasākumu pārskatīšanu 2030. gadam

nepieciešams rūpīgāk izvērtēt ES emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas pārskatīšanu...
Aktualitāte

Ekonomikas ministrija izsludina konkursu uz Enerģijas tirgus un infrastruktūras departamenta vecākā eksperta amatu

, informācijas apkopošana un analīze par enerģētikas jautājumiem , kā arī saziņa ar juridiskajām un fiziskajām personām ar nozari saistītos jautājumos, un ministrijas viedokļa pārstāvēšanas dažādās sanāksmēs un darba grupās gan nacionālā, gan reģionālā un Eiropas Savienības līmenī....
Vakance

Ekonomikas ministrija izsludina konkursu uz Iekšējā tirgus departamenta Konkurences, tirdzniecības un patērētāju tiesību nodaļas vecākā eksperta amatu

Ekonomikas ministrija ir vadošā valsts pārvaldes iestāde ekonomiskās politikas jomā. Ministrija izstrādā un īsteno tautsaimniecības struktūrpolitiku, rūpniecības politiku, enerģētikas politiku, ārējo ekonomisko politiku, iekšējā tirgus politiku (precēm un pakalpojumiem), komercdarbības attīstības politiku, konkurētspējas un tehnoloģiju attīstības politiku, patērētāju tiesību aizsardzības politiku, būvniecības un mājokļu politiku un citu politiku normatīvajos aktos noteiktajās jomās....
Vakance

Vienojas par turpmākajiem soļiem Nacionālā enerģētikas un klimata plāna ieviešanai

Padome arī vienojās par atbildīgajām institūcijām darba grupu koordinācijai un darbības virzībai. Ekonomikas ministrija koordinēs Būvniecības,  Enerģētikas, Enerģētikas un klimata ekspertu, kā arī Rūpniecības darba grupas darbu....
Aktualitāte

Par Konkurences padomes būvniecības karteļa lēmuma izvērtējumu

Tāpat Ministru kabinets nolēma, ka informatīvā ziņojuma 4. pielikumā minētie pasākumi ēnu ekonomikas ierobežošanai būvniecības nozarē ir iekļaujami Ēnu ekonomikas ierobežošanas plānā 2021.... Būvniecība...
Aktualitāte

Īstermiņa Covid-19 sertifikātu izsniegšana

Īstermiņa sertifikātu izsniedz TŪRISMA INFORMĀCIJAS CENTRI... Tūrisma informācijas centri:... pamatojoties uz personas rakstisku pieteikumu; pēc personu apliecinošu dokumentu un vakcināciju apliecinošu dokumentu autentiskuma un atbilstības pārbaudes; atbilstoši Nacionālā veselības dienesta izstrādātajai procedūrai; iekļaujot tajā informāciju, kas atbilst šo noteikumu 222....
Cits

Nomas pakalpojumi

Lai apturētu straujo Covid-19 infekcijas pieauguma un veselības sistēmas noslodzes pieauguma tendenci, kā arī mazinātu Covid-19 izplatību sabiedrībā, Latvijā ir ieviesti stingrāki epidemioloģiskās drošības pasākumi saimniecisko pakalpojumu sniegšanai.... iekšējās kontroles sistēmas dokumentācijas sagatavošana, nomnieka informēšana; telpu uzkopšana starp dažādiem klientiem: telpu vēdināšana, koplietošanas virsu tīrīšana/dezinfekcija; ja pastāv acīmredzami riski, ka klients varētu pārkāpt epidemioloģiskās drošības prasības (piemēram, gatavojas organizēt pulcēšanos acīmredzami lielākam personu skaitam), atsaka nomas pakalpojuma sniegšanu; ja iznomātājs konstatē epidemioloģiskās drošības pārkāpumus nomas pakalpojuma laikā, viņa pienākums ir aicināt klientu jeb nomnieku ievērot epidemioloģiskās drošības prasības un iekšējās kontroles sistēmas dokumentācijā noteiktos pasākumus, savukārt, ja nomnieks turpina to neievērošanu, iznomātāja pienākums ir pārtraukt pakalpojuma sniegšanu un, nepieciešamības gadījumā, vērsties pie uzraugošajām iestādēm.... ievērot iekšējās kontroles sistēmas dokumentācijā norādītās prasības; ievērot pulcēšanās ierobežojumus un citas epidemioloģiskās drošības prasības.... dokumentētu iekšējās kontroles sistēmu  epidemioloģiskās drošības pasākumu īstenošanai. Iekšējā kontroles sistēmas dokumentā atbilstoši uzņēmuma specifikai, skaidrā un viegli pārbaudāmā veidā,... Aprēķinot maksimāli pieļaujamo cilvēku skaitu savstarpēji savienotās telpās, kopējais skaits nepārsniedz katrā atsevišķā telpā vai vietā pieļaujamo cilvēku skaita summu pasākumus precīza cilvēku skaita kontrolei, kuri vienlaikus atrodas telpā vai vietā pasākumus ventilācijai un gaisa kvalitātes kontrolei par epidemioloģiskās drošības pasākumu un drošības protokolu vai vadlīniju, ja tādas ir izstrādātas attiecīgajā jomā, kā arī iekšējās kontroles sistēmas epidemioloģiskās drošības pasākumu īstenošanai atbildīgās personas vārdu, uzvārdu un kontaktinformāciju... ventilāciju ar mehāniskās ventilācijas sistēmu vai dabīgo ventilāciju, lai oglekļa dioksīda (CO 2 ) līmenis nepārsniedz 1 000 ppm... Iekšējā kontroles sistēma...
Cits

3.ceturkšņa IKP dati liecina, ka ekonomika turpina atkopties

Informācijas un komunikāciju nozarē 3.ceturksnī apjomi bija par 9,5% lielāki nekā pirms gada, ko sekmēja apjoma pieaugums gan informācijas pakalpojumu, gan datorprogrammēšanas nozarēs....
Aktualitāte

Tuvāko dienu laikā varēs sākt organizēt Ziemassvētku tirdziņus “zaļajā” režīmā

Informācija par atbildīgo personu jāizvieto labi redzamā vietā. Atbildīgajai personai jāizstrādā un jādokumentē iekšējās kontroles sistēma epidemioloģiskās drošības pasākumu īstenošanai, kurā jāapraksta procedūra, kā tiks nodrošināta fiziskās distancēšanās ievērošana un novērsta pastiprināta apmeklētāju pulcēšanās (drūzmēšanās), un kā tiks kontrolēta sadarbspējīgu sertifikātu esība tirdzniecības dalībniekiem un apmeklētājiem....
Aktualitāte