Lai mazinātu cilvēku pulcēšanos iekštelpās un Covid-19 izplatību sabiedrībā, no 2020. gada 21. decembra ieviesti stingrāki epidemioloģiskās drošības pasākumi skaistumkopšanas un labsajūtas pakalpojumu sniegšanai.

2021. gada 1. jūnijā noteikti atvieglojumi vakcinētiem un Covid-19 pārslimojušiem pakalpojumu sniedzējiem, kas sniedz individuālos pakalpojumus.

Uzlabojoties epidemioloģiskai situācijai valstī, no 2021. gada 23. jūnija spēkā stājušies jauni atvieglojumi skaistumkopšanas un labsajūtas pakalpojumu sniegšanai un saņemšanai.

Skaistumkopšanas pakalpojumu darbības ierobežojumi noteikti Ministru kabineta 2020.gada 9.jūnija noteikumos Nr.360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai".

Pakalpojumu sniegšanas varianti

Skaistumkopšanas pakalpojumu sniegšana

Sniedzot un saņemot pakalpojumu:

 • "Zaļajā" režīmā – pakalpojumu sniedzējam un saņēmējam jāvar apliecināt vakcinācijas pret Covid-19 vai pēdējā pusgada laikā Covid-19 pārslimošanas faktu. Personas var nelietot mutes un deguna aizsegus, kā arī nav jāievēro drošai pakalpojumu sniegšanai noteikto telpas ierobežojumu vienam apmeklētājam un starplaiku starp pakalpojumu saņēmējiem.
 • "Dzeltenajā" režīmā - pakalpojumu sniedzējam un saņēmējam jāvar apliecināt vakcinācijas pret Covid-19, pēdējā pusgada laikā Covid-19 pārslimošanas vai testēšanas faktu. Pakalpojumu sniegšanai un saņemšanai jāievēro drošas pakalpojumu sniegšanas prasības.
 • "Oranžajā" režīmā – tikai vakcinēts pret Covid-19 vai pēdējā pusgada laikā Covid-19 pārslimojis pakalpojumu sniedzējs var sniegt pakalpojumu personai, kura nevar apliecināt vakcinācijas, Covid-19 pārslimošanas vai testēšanas faktu, ja pakalpojums tiek sniegts individuāli vienam klientam, bet pirts un saunas gadījumā – vienai mājsaimniecībai.

Bērni, kas jaunāki par 12 gadiem, var saņemt pakalpojumu bez sertifikātiem.

Lai frizieriem, podologiem, manikīra un pedikīra meistariem nebūtu jāpārtrauc pakalpojumu sniegšana, noteikts, ka sniedzējiem un saņēmējiem prasība pēc sadarbspējīgs sertifikāta nav obligāta līdz 2021. gada 1. septembrim. Tādējādi ir noteikts pietiekams laiks, lai pabeigtu vakcināciju pret Covid-19 vai sagatavotos rutīnas skrīningam darba vajadzībām, kas līdz 2021. gada 1.augustam ir bezmaksas.

Testēšanas fakta apliecināšana

Ja pakalpojuma sniedzējam/saņēmējam nav sadarbspējīgs sertifikāts, kas apliecina vakcinācijas pret Covid-19 vai pēdējā pusgada laikā Covid-19 pārslimošanas faktu, tad, lai apliecinātu testēšanas faktu, jāievēro sekojošais:

 • pakalpojumu sniedzējam – jāvar uzrādīt sadarbspējīgu testēšanas sertifikātu, kas apliecina, ka persona ir veikusi Covid-19 testu, nosakot SARS CoV-2 RNS, ne agrāk kā 96 stundas pirms pakalpojuma sniegšanas un tas ir negatīvs
 • pakalpojumu saņēmējam – jāvar uzrādīt sadarbspējīgu testēšanas sertifikātu, kas apliecina, ka persona:
  • pēdējo 48 stundu laikā pirms pakalpojuma saņemšanas ir veikusi Covid-19 testu, nosakot SARS-CoV-2 vīrusa RNS, un tas ir negatīvs, vai
  • sešu stundu laikā pirms pakalpojuma saņemšanas ir veikusi SARS-CoV-2 antigēna testu, un tas ir negatīvs.

No 2021. gada 1. jūnijā darbojas Digitālā Covid-19 sertifikāta tīmekļvietne www.Covid19sertifikats.lv. Tā sniedz iespēju personām piekļūt saviem digitālajiem sadarbspējīgiem sertifikātiem. Tāpat tīmekļvietne nodrošina iespēju pakalpojumu sniedzējiem pārbaudīt, vai ir derīgi iedzīvotāju uzrādītie digitālo sertifikātu QR kodi.

Ērtākai digitālo Covid-19 sertifikātu pārbaudei jeb QR kodu skenēšanai no 2021. gada 15. jūnija App Store (Apple viedierīcēm) un no 2021. gada 30.jūnija Google Play Store (Android viedierīcēm) ir pieejama mobilā lietotne "Covid19Verify". Mobilo lietotni ir aicināti izmantot pakalpojumu sniedzēji, kuri veic iedzīvotāju digitālo sertifikātu pārbaudi.

Droša skaistumkopšanas un labsajūtas pakalpojumu sniegšanas prasības

Droša skaistumkopšanas un labsajūtas pakalpojumu sniegšana Covid-19 apstākļos ietver pastiprinātas prasības:

 • pakalpojumu sniegšanas telpu platībai un darba vietām
 • pakalpojumu sniedzēja atbildībai un pienākumiem atsākot pakalpojumu sniegšanu
 • klientu apkalpošanas organizēšanai
 • individuālo aizsardzības līdzekļu un dezinfekcijas līdzekļu lietošanai
 • darba piederumiem un aprīkojumam.

Vienlaikus skaistumkopšanas un labsajūtas pakalpojumu sniedzējiem ir jāievēro vispārējās (horizontālās) prasības, kas noteiktas saimniecisko pakalpojumu sniedzējiem.

Pakalpojumu sniedzēju uzraudzību veic Veselības inspekcija sadarbībā ar Valsts policiju un pašvaldību policiju, kā arī Patērētāju tiesību aizsardzības centru.

 • Pakalpojumus atļauts sniegt tikai paziņotajā skaistumkopšanas pakalpojumu sniegšanas vietas adresē. Aizliegts sniegt mobilos skaistumkopšanas pakalpojumus, izbraucot pie klienta, un sniegt pakalpojumus mājas apstākļos.
 • Ja pakalpojums tiek sniegts:
  • "zaļajā režīmā" - pakalpojumu sniegšana var notikt bez telpas un distances ierobežojuma.
  • "dzeltenajā režīmā" vai "oranžajā režīmā" un:
   • pakalpojuma sniegšanas vietā, kur vienam apmeklētājam pieejamā telpa ir mazāka par 10 m2 (ja 14 dienu kumulatīvais saslimstības rādītājs ir zem 100 uz 100 000 iedz.) vai 25 m2 (ja 14 dienu kumulatīvais saslimstības rādītājs ir virs 100 uz 100 000 iedz.), telpā var atrasties viens pakalpojuma saņēmējs un viens pakalpojuma sniedzējs.
   • pakalpojumu sniedz vietā, kurā vienam pakalpojuma saņēmējam pieejamā telpas platība ir lielāka par 10 m2 (ja 14 dienu kumulatīvais saslimstības rādītājs ir zem 100 uz 100 000 iedz.) vai 25 m2 (ja 14 dienu kumulatīvais saslimstības rādītājs ir virs 100 uz 100 000 iedz.), telpā var būt vairākas darba vietas, starp kurām nodrošināta vismaz piecu metru distance, vai atsevišķi nodalītas darba iekštelpas ar konstruktīvi nodalītām sienām no visām pusēm un pārsegumu vai jumtu norobežotā ēkas daļā, kurai ir atsevišķas durvis izejai uz citu telpu vai āru un atsevišķa ventilācija (neattiecas uz pirts un saunas pakalpojumiem).
  • pārejas perioda ietvaros jeb "sarkanajā režīmā" un:
   • pakalpojuma sniegšanas vietā, kur vienam apmeklētājam pieejamā telpa ir mazāka 25 m2, telpā var atrasties viens pakalpojuma saņēmējs un viens pakalpojuma sniedzējs.
   • pakalpojumu sniedz vietā, kurā vienam pakalpojuma saņēmējam pieejamā telpas platība ir lielāka par 25 m2, telpā var būt vairākas darba vietas, starp kurām nodrošināta vismaz piecu metru distance, vai atsevišķi nodalītas darba iekštelpas ar konstruktīvi nodalītām sienām no visām pusēm un pārsegumu vai jumtu norobežotā ēkas daļā, kurai ir atsevišķas durvis izejai uz citu telpu vai āru un atsevišķa ventilācija (neattiecas uz pirts un saunas pakalpojumiem).
 • Publisko pirts un saunas pakalpojumu sniegšanas vietā, kā arī baseinos ar rekreācijas zonu, vienai personai/mājsaimniecībai tiek nodrošināti ne mazāk kā 10 m2 (ja 14 dienu kumulatīvais saslimstības rādītājs ir zem 100 uz 100 000 iedz.) vai 15 m2 (ja 14 dienu kumulatīvais saslimstības rādītājs ir virs 100 uz 100 000 iedz.) no publiski pieejamās telpu platības.
 • Sniedzot manikīra, pedikīra vai podologa pakalpojumus, darba vieta ir aprīkota ar stabilu aizsargbarjeru starp pakalpojuma sniedzēju un pakalpojuma saņēmēju. Aizsargbarjera ir vismaz 1 metru augsta un 80 centimetru plata.
 • Pie ieejas novieto roku dezinfekcijas līdzekli, kas satur vismaz 70% etanola.
 • Pirms pirts un saunas procedūras izkurina telpu līdz +100 grādiem, bet procedūras laikā tiek nodrošināta pastiprināta ventilācija ar augstu temperatūru (virs +60 grādiem).
 • Pakalpojuma sniedzējs par savu darbību paziņo Veselības inspekcijai saskaņā ar Ministru kabineta noteikto kārtību, kādā pakalpojumu sniedzēji paziņo par saimnieciskās darbības uzsākšanu.
 • Atsākot vai uzsākot sniegt pakalpojumu, aizpilda pakalpojumu sniedzēja paškontroles lapu, kuru pēc pieprasījuma jāuzrāda uzraudzības un kontroles iestādei:
  • Skaistumkopšanas pakalpojuma sniedzēja paškontroles lapa (01.06.2021) attiecas uz friziera, manikīra, pedikīra un podologa pakalpojumu sniedzējiem (līdz 2021.gada 1.septembrim)
  • Skaistumkopšanas un labsajūtas pakalpojumu sniedzēja paškontroles lapa (01.07.2021) jāaizpilda:
   • publisko pirts un saunas pakalpojumu sniedzējiem, kā arī publisko baseinu ar rekreācijas zonu pakalpojumu sniedzējiem,
   • pakalpojumu sniedzējiem, kuri sniedz pakalpojumus telpā, kurā atrodas viens pakalpojumu sniedzējs un saņēmējs (individuālo pakalpojumu sniedzējiem),
   • skaistumkopšanas un labsajūtas pakalpojumu sniedzējiem, kuri sniedz pakalpojumus "zaļajā" vai "dzeltenajā" režīmā, un kuriem ir sadarbspējīgs sertifikāts, un
   • tiem skaistumkopšanas un labsajūtas pakalpojumu sniedzējiem, kuri atsāka darbu pēc 2021.gada 23.jūnija.
 • Norīko par epidemioloģisko prasību ievērošanu atbildīgo personu un labi redzamā vietā izvieto kontaktinformāciju par to (vārds un tālruņa numurs). Atbildīgā persona atrodas pakalpojuma sniegšanas vietā tā darbības laikā un pēc uzraudzības un kontroles iestādes amatpersonas pieprasījuma sniedz nepieciešamo informāciju par epidemioloģiskās drošības pasākumu īstenošanu.
 • Pie ieejas labi redzamā vietā izvieto informāciju par epidemioloģiskajiem drošības un piesardzības pasākumiem (vizuālie materiāli):
  • brīdinājumu, ka pakalpojuma sniegšanas vietā nedrīkst atrasties personas, kurām noteikta pašizolācija, mājas karantīna vai izolācija vai kurām ir elpceļu infekcijas slimības pazīmes
  • brīdinājumu par 2 metru distances ievērošanu
  • brīdinājumu par roku un respiratorās higiēnas nosacījumiem
  • brīdinājumu par mutes un deguna aizsega pareizu lietošanu
  • aicinājumu apmeklētājiem izmantot nacionālo kontaktu noteikšanas un brīdināšanas mobilo lietotni "Apturi Covid".
 • Nodrošina pakalpojumu saņēmējiem un kontrolējošām institūcijām pieejamu informāciju, kas apliecina, ka pakalpojuma sniedzējs ir vakcinēts pret Covid-19, pārslimojis Covid-19 vai pēdējo 48 stundu laikā ir veikusi Covid-19 RNS testu, kas ir negatīvs, vai 6 stundu laikā ir veikusi Covid-19 antigēna tests, kas ir negatīvs.
 • Atbilstoši iespējām uzskaita saimniecisko vai publisko pakalpojumu saņēmējus (vārds, uzvārds, kontakttālrunis), lai būtu iespējams apzināt un brīdināt kontaktpersonas Covid-19 infekcijas gadījumā. Vienlaikus pakalpojuma sniedzējs fiksē pakalpojuma veidu, tā uzsākšanas un pabeigšanas laiku, kā arī, ja meistari ir vairāki, tā meistara kontaktinformāciju, kas sniedz pakalpojumu (vārdu un tālruņa numuru). Šo informāciju pakalpojuma sniedzējs uzglabā 30 dienas pēc pakalpojumu sniegšanas dienas un atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas regulē personas datu apstrādi. Minētā informācija pēc nepieciešamības sniedzama Slimību profilakses un kontroles centram epidemioloģiskās izmeklēšanas nolūkos.
 • Pakalpojumu sniegšanu organizē tā, lai pakalpojuma saņēmēji pie viena meistara savstarpēji nesatiktos un starplaiks starp pakalpojumu sniegšanu būtu vismaz 15 minūtes. Pakalpojumu sniegšanas starplaikos tiek nodrošina telpu vēdināšanu vismaz 15 minūtes.
 • Ja telpā nav atsevišķi nodalītas darba vietas un pakalpojumus sniedz vairāki meistari, pakalpojumu sniegšanu organizē, ievērojot plūsmu principu. Netiek pieņemti nākamās plūsmas pakalpojuma saņēmēji, kamēr pēc iepriekšējās plūsmas nav veikta telpu vēdināšana un darba vietu uzkopšana un apstrāde. Prasība nav attiecināma uz pirts un saunas pakalpojumiem.
 • Nodrošina, ka pakalpojuma saņēmējs pakalpojuma sniegšanas vietā atrodas tikai pakalpojuma saņemšanas laikā.
 • Pakalpojuma saņēmējam netiek piedāvāti dzērieni, uzkodas un lasāmviela.
 • Nodrošina, ka pakalpojums tiek sniegts, izmantojot vienreizējās lietošanas cimdus, kur nepieciešams, un FFP-2 vai FFP-3 respiratoru bez vārsta vai sejas un mutes deguna aizsegu, ja pakalpojums tiek sniegts personām, kuras nav vakcinētas pret Covid-19, pēdējā pusgada laikā pārslimojušas Covid-19 vai ar negatīvu testu. Prasība nav attiecināma uz pirts un saunas pakalpojumiem.
 • Nodrošina, ka persona, kura nelieto mutes un deguna aizsegu vai lieto to neatbilstošā veidā (neaizsedzot degunu un muti), netiek ielaista iekštelpās. Pakalpojuma sniedzējs nesniedz pakalpojumu personai, kura neievēro epidemioloģiskās drošības prasības, tai skaitā nelieto mutes un deguna aizsegu.