SVARĪGI! 2021. gada 1. septembrī frizieru, manikīru, pedikīru un podologu pakalpojumu sniedzējiem beidzas pārejas periods un no šī datuma visiem skaistumkopšanas un labsajūtas pakalpojumu sniedzējiem, lai sniegtu pakalpojums ir jāvar uzrādīt derīgu Covid-19 sertifikātu, kas apliecina vakcinācijas, pārslimošanas, vai testēšanas faktu.

Frizieru, manikīru, pedikīru un podologu pakalpojumu sniedzējiem, beidzoties pārejas periodam, ir jāaizpilda precizētā Skaistumkopšanas un labsajūtas pakalpojumu sniedzēja paškontroles lapa (01.07.2021).


Lai mazinātu cilvēku pulcēšanos iekštelpās un Covid-19 izplatību sabiedrībā, Latvijā ir ieviesti stingrāki epidemioloģiskās drošības pasākumi skaistumkopšanas un labsajūtas pakalpojumu sniegšanai.

Prasības skaistumkopšanas un labsajūtas pakalpojumu sniedzējiem noteiktas Ministru kabineta 2020.gada 9.jūnija noteikumos Nr. 360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai".

Pakalpojumu sniegšanas varianti

Skaistumkopšanas un labsajūtas pakalpojumi

Pakalpojuma sniedzējs var izvēlēties, kādā režīmā tas vēlas un atkarībā no darba vides tam ir iespējas sniegt pakalpojumu.

Sniedzot un saņemot pakalpojumu:

 • "Zaļajā" režīmā – pakalpojumu sniedzējam un saņēmējam jāvar apliecināt vakcinācijas pret Covid-19 vai pēdējā pusgada laikā Covid-19 pārslimošanas faktu. Personas var nelietot mutes un deguna aizsegus, kā arī nav jāievēro drošai pakalpojumu sniegšanai noteikto telpas ierobežojumu vienam apmeklētājam un starplaiku starp pakalpojumu saņēmējiem.
 • "Dzeltenajā" režīmā - pakalpojumu sniedzējam un saņēmējam jāvar apliecināt vakcinācijas pret Covid-19, pēdējā pusgada laikā Covid-19 pārslimošanas vai testēšanas faktu. Pakalpojumu sniegšanai un saņemšanai jāievēro drošas pakalpojumu sniegšanas prasības, t.sk. jālieto mutes un deguna aizsegs.
 • Individuālajā režīmā – tikai vakcinēts pret Covid-19 vai pēdējā pusgada laikā Covid-19 pārslimojis pakalpojumu sniedzējs var sniegt pakalpojumu personai, kura nevar apliecināt vakcinācijas, Covid-19 pārslimošanas vai testēšanas faktu. Šajā režīmā pakalpojumu var sniegt individuāli vienam klientam (atsevišķā telpā), lietojot mutes un deguna aizsegu, bet pirts un saunas gadījumā – vienai mājsaimniecībai.

SVARĪGI! Bērni, kas jaunāki par 12 gadiem, var saņemt pakalpojumu "Dzeltenajā režīmā" bez sertifikātiemtaču viņu pavadošai personai ir jāspēj uzrādīt sadarbspējīgs sertifikāts.

Frizieru, podologu, manikīra un pedikīra pakalpojumu sniegšanai ir noteikts pārejas periods - līdz 2021. gada 1. septembrim pakalpojumu sniedzējiem un saņēmējiem prasība pēc sadarbspējīga sertifikāta nav obligāta. Tādējādi ir noteikts pietiekams laiks, lai pakalpojumu sniedzēji varētu pabeigt vakcināciju pret Covid-19 vai sagatavotos rutīnas skrīningam darba vajadzībām.

Testēšanas fakta apliecināšana

Lai apliecinātu sadarbspēju, kā alternatīvu vakcinācijai persona var izmantot Covid-19 testēšanu:

 • pakalpojumu sniedzēji:
  • PĶR testu, nosakot SARS CoV-2 RNS klātbūtni un tas ir negatīvs (tests ir derīgs pakalpojumus sniegšanai 96 stundas no analīžu nodošanas brīža), vai
  • ātrā SARS-CoV-2 antigēna testu, kas iekļauts Padomes rekomendācijās 2021/C 24/01, un tas ir negatīvs (tests ir derīgs pakalpojumus sniegšanai 96 stundas no analīžu nodošanas brīža)
 • pakalpojumu saņēmēji:
  • PĶR testu, nosakot SARS-CoV-2 RNS klātbūtni, un tas ir negatīvs (testam jābūt veiktam ne agrāk kā 48 stundas pirms pakalpojuma saņemšanas) vai
  • ātrā SARS-CoV-2 antigēna testu, kas iekļauts Padomes rekomendācijās 2021/C 24/01, un tas ir negatīvs (testam jābūt veiktam ne agrāk kā 6 stundas pirms pakalpojuma saņemšanas).

No 2021. gada 1. jūnija darbojas Digitālā Covid-19 sertifikāta tīmekļvietne www.Covid19sertifikats.lv. Tā sniedz iespēju personām piekļūt saviem digitālajiem sadarbspējīgiem sertifikātiem. Tāpat tīmekļvietne nodrošina iespēju pakalpojumu sniedzējiem pārbaudīt, vai ir derīgi iedzīvotāju uzrādītie digitālo sertifikātu QR kodi.

Ērtākai digitālo Covid-19 sertifikātu pārbaudei jeb QR kodu skenēšanai App Store (Apple viedierīcēm) un Google Play Store (Android viedierīcēm) ir pieejama mobilā lietotne "Covid19Verify". Mobilo lietotni ir aicināti izmantot pakalpojumu sniedzēji, kuri veic iedzīvotāju digitālo sertifikātu pārbaudi.

Drošas skaistumkopšanas un labsajūtas pakalpojumu sniegšanas prasības

Droša skaistumkopšanas un labsajūtas pakalpojumu sniegšana Covid-19 apstākļos ietver pastiprinātas prasības:

 • pakalpojumu sniegšanas telpu platībai un darba vietām
 • pakalpojumu sniedzēja atbildībai un pienākumiem
 • klientu apkalpošanas organizēšanai
 • individuālo aizsardzības līdzekļu un dezinfekcijas līdzekļu lietošanai
 • darba piederumiem un aprīkojumam.

Vienlaikus skaistumkopšanas un labsajūtas pakalpojumu sniedzējiem ir jāievēro vispārējās (horizontālās) prasības, kas noteiktas saimniecisko pakalpojumu sniedzējiem.

Pakalpojumu sniedzēju uzraudzību veic Veselības inspekcija sadarbībā ar Valsts policiju un pašvaldību policiju, kā arī Patērētāju tiesību aizsardzības centru.

 • Pakalpojumus atļauts sniegt tikai paziņotajā skaistumkopšanas pakalpojumu sniegšanas vietas adresē. Aizliegts sniegt mobilos skaistumkopšanas pakalpojumus, izbraucot pie klienta, un sniegt pakalpojumus mājas apstākļos.
 • Ja pakalpojums tiek sniegts:
  • "Zaļajā" režīmā - pakalpojumu sniegšana var notikt bez telpas un distances ierobežojuma, kā arī sejas maskas lietošanas.
  • "Dzeltenajā" režīmā vai Individuālajā režīmā:
   • pakalpojuma sniegšanas vietā, kur vienam apmeklētājam pieejamā telpa ir mazāka par 10 m2, telpā var atrasties viens pakalpojuma saņēmējs un viens pakalpojuma sniedzējs
   • pakalpojumu sniedz vietā, kurā vienam pakalpojuma saņēmējam pieejamā telpas platība ir lielāka par 10 m2, telpā var būt vairākas darba vietas, starp kurām nodrošināta vismaz piecu metru distance, vai atsevišķi nodalītas darba iekštelpas ar konstruktīvi nodalītām sienām no visām pusēm un pārsegumu vai jumtu norobežotā ēkas daļā, kurai ir atsevišķas durvis izejai uz citu telpu vai āru un atsevišķa ventilācija (neattiecas uz pirts un saunas pakalpojumiem).
 • Publisko pirts un saunas pakalpojumu sniegšanas vietā, kā arī baseinos ar rekreācijas zonu, vienai personai/mājsaimniecībai tiek nodrošināti ne mazāk kā 10 m2 no publiski pieejamās telpu platības.
 • Sniedzot manikīra, pedikīra vai podologa pakalpojumus, darba vieta ir aprīkota ar stabilu aizsargbarjeru starp pakalpojuma sniedzēju un pakalpojuma saņēmēju. Aizsargbarjera ir vismaz 1 metru augsta un 80 centimetru plata.
 • Pie ieejas novieto roku dezinfekcijas līdzekli, kas satur vismaz 70% etanola.
 • Pirms pirts un saunas procedūras izkurina telpu līdz +100 grādiem, bet procedūras laikā tiek nodrošināta pastiprināta ventilācija ar augstu temperatūru (virs +60 grādiem).
 • Pakalpojuma sniedzējs par savu darbību paziņo Veselības inspekcijai saskaņā ar Ministru kabineta noteikto kārtību, kādā pakalpojumu sniedzēji paziņo par saimnieciskās darbības uzsākšanu.
 • Atsākot vai uzsākot sniegt pakalpojumu, pakalpojumu sniedzējs aizpilda Skaistumkopšanas un labsajūtas pakalpojumu sniedzēja paškontroles lapu (01.07.2021), kuru pēc pieprasījuma jāuzrāda uzraudzības un kontroles iestādei.
 • Norīko par epidemioloģisko prasību ievērošanu atbildīgo personu un labi redzamā vietā izvieto kontaktinformāciju par to (vārds un tālruņa numurs). Atbildīgā persona atrodas pakalpojuma sniegšanas vietā tā darbības laikā un pēc uzraudzības un kontroles iestādes amatpersonas pieprasījuma sniedz nepieciešamo informāciju par epidemioloģiskās drošības pasākumu īstenošanu.
 • Pie ieejas labi redzamā vietā izvieto informāciju par epidemioloģiskajiem drošības un piesardzības pasākumiem (vizuālie materiāli):
  • brīdinājumu, ka pakalpojuma sniegšanas vietā nedrīkst atrasties personas, kurām noteikta pašizolācija, mājas karantīna vai izolācija vai kurām ir elpceļu infekcijas slimības pazīmes
  • brīdinājumu par 2 metru distances ievērošanu
  • brīdinājumu par roku un respiratorās higiēnas nosacījumiem
  • brīdinājumu par mutes un deguna aizsega pareizu lietošanu
  • aicinājumu apmeklētājiem izmantot nacionālo kontaktu noteikšanas un brīdināšanas mobilo lietotni "Apturi Covid".
 • Nodrošina pakalpojumu saņēmējiem un kontrolējošām institūcijām pieejamu informāciju, kas apliecina, ka pakalpojuma sniedzējam ir derīgs sadarbspējīgs vakcinācijas, pārslimošanas vai testēšanas sertifikāts.
 • Atbilstoši iespējām uzskaita saimniecisko vai publisko pakalpojumu saņēmējus (vārds, uzvārds, kontakttālrunis), lai būtu iespējams apzināt un brīdināt kontaktpersonas Covid-19 infekcijas gadījumā. Vienlaikus pakalpojuma sniedzējs fiksē pakalpojuma veidu, tā uzsākšanas un pabeigšanas laiku, kā arī, ja meistari ir vairāki, tā meistara kontaktinformāciju, kas sniedz pakalpojumu (vārdu un tālruņa numuru). Šo informāciju pakalpojuma sniedzējs uzglabā 30 dienas pēc pakalpojumu sniegšanas dienas un apstrādā atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas regulē personas datu apstrādi. Minētā informācija pēc nepieciešamības sniedzama Slimību profilakses un kontroles centram epidemioloģiskās izmeklēšanas nolūkos.
 • Pakalpojumu sniegšanu organizē tā, lai pakalpojuma saņēmēji pie viena meistara savstarpēji nesatiktos un starplaiks starp pakalpojumu sniegšanu būtu vismaz 15 minūtes. Pakalpojumu sniegšanas starplaikos tiek nodrošināta telpu vēdināšana vismaz 15 minūtes.
 • Ja telpā nav atsevišķi nodalītas darba vietas un pakalpojumus sniedz vairāki meistari, pakalpojumu sniegšanu organizē, ievērojot plūsmu principu. Netiek pieņemti nākamās plūsmas pakalpojuma saņēmēji, kamēr pēc iepriekšējās plūsmas nav veikta telpu vēdināšana, darba vietu uzkopšana un apstrāde. Prasība nav attiecināma uz pirts un saunas pakalpojumiem.
 • Nodrošina, ka pakalpojuma saņēmējs pakalpojuma sniegšanas vietā atrodas tikai pakalpojuma saņemšanas laikā.
 • Pakalpojuma saņēmējam netiek piedāvāti dzērieni, uzkodas un lasāmviela.
 • Kur nepieciešams, sniedzot pakalpojumu, izņemot pirts un saunas pakalpojumus, nodrošina, ka pakalpojums tiek sniegts, izmantojot:
  • vienreizējās lietošanas cimdus un
  • FFP-2 vai FFP-3 respiratoru bez vārsta vai sejas un mutes deguna aizsegu, ja pakalpojums tiek sniegts personām, kuras nav vakcinētas pret Covid-19, pēdējā pusgada laikā pārslimojušas Covid-19 vai ar negatīvu testu.
 • Nodrošina, ka persona, kura nelieto mutes un deguna aizsegu vai lieto to neatbilstošā veidā (neaizsedzot degunu un muti), netiek ielaista iekštelpās. Pakalpojuma sniedzējs nesniedz pakalpojumu personai, kura neievēro epidemioloģiskās drošības prasības, t.sk. nelieto mutes un deguna aizsegu.