Atbilstoši 2020. gada 9. jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” (turpmāk – Noteikumi Nr. 360) 14.2 punktam[1],  nav ierobežota inventāra noma ārtelpās un sporta inventāra noma iekštelpās, kā arī ir atļauta atpūta dabas takās, ja tur tiek nodrošināta vienvirziena plūsma un divu metru distances ievērošana. Papildus, aizliegti saimnieciskie pakalpojumi klātienē, kas saistīti ar izklaidi un labsajūtu (tai skaitā bāros, naktsklubos, diskotēkās, akvaparkos, pirtīs, SPA, slidotavās (iekštelpās), spēļu zālēs, bērnu viesību organizēšanas vietās, izklaides un atrakciju centros, batutu parkos, kameršļūkšanas vietās, bērnu rotaļu istabās, bērnu pieskatīšanas istabās (arī tirdzniecības centros)).

Kas ir šķēršlu parki:

 1. Kokos ir izveidotas platformas un trases, augstumā no 1m līdz 15m (Latvijā);
 2. Sportiska aktivitāte ar dažādu grūtības pakāpju trasēm, vidēji vienā parkā 5-7 dažāda fiziskās sagatavotības līmeņa trases;
 3. Trasēs dodas ar pakalpojuma sniedzēja izsniegtu drošības inventāru, drošības jostām;
 4. Cauri trasēm ir izvilkta drošības trose, pie kuras apmeklētāji ir piesaistīti visas trases garumā(speciāla drošības karabīne nodrošina pastāvīgu sasaisti ar drošības trosi visas trases garumā);
 5. Pirms došanās trasēs instruktors pārbauda, vai ekipējums uzvilkts korekti un droši, apmeklētāji tiek iepazīstināti ar drošības noteikumiem (katrs veic nelielu trases posmu instruktora uzraudzībā);
 6. Trases veic individuāli un uz vienas platformas vai šķēršļa drīkst atrasties tikai viena persona vai divas personas, ja abas ir no vienas mājsaimniecības (drūzmēšanās trasē nav iespējama, jo visi ir sasaistē ar drošības trosi; nav iespējama ne apdzīšana, ne kopā sanākšana);
 7. Trases veic tikai vienā virzienā. Pretējais virziens nav iespējams.

 

Līdzīgas aktivitātes kokos: Tīklu Parki un spēļu laukuma tipa šķēršlu parki - kokos izvietota fiziska/sportiska aktivitāte. Tajos netiek izsniegts drošības inventārs un nav drošības līnija. Pielīdzināmi spēļu laukumiem, kas izvietoti kokos.

Drošas darbības vadlīnijas:

 1. Aktivitātes notiek tikai ārtelpās, netiek izmantotas koplietošanas ģērbtuves un dušas;
 2. Apmeklētāji ierodas tikai individuāli, izņemot vienas mājsaimniecības locekļus;
 3. Šķēršļu trašu ieejas (instruktāža un drošības inventāra saņemšana) un izejas (inventāra nodošana) tiek organizēta, ievērojot 2 metru distanci starp dažādu mājsaimniecību locekļiem, kā arī nodrošinot dezinfekcijas līdzekļu pieejamību;
 4. Tiek nodrošināta vismaz 2 metru distance starp dažādu mājsaimniecību locekļiem;
 5. Obligāti tiek lietoti mutes un deguna aizsegi pulcēšanās brīžos (kur distance ir mazāka par 2 metriem);
 6. Iespēju robežās tiek samazināts kopīgi lietoto virsmu un priekšmetu skaits;
 7. Tiek veikta regulāra virsmu, tai skaitā inventāra un darba aprīkojuma, tīrīšana un dezinfekcija;
 8. Notiek apmeklētāju vienvirziena plūsma, dažādas plūsmas nesastopas un nepārklājas;
 9. Pēc iespējas tiek izmantoti bezskaidras naudas maksājumui;
 10. Ņemot vērā trašu uzbūvi, ir atļauts izmantot krēslu pacēlājus, ievērojot, ka vienā krēslā drīkst sēdēt viena persona vai divas personas no vienas mājsaimniecības;
 11. Atbilstoši Noteikumu Nr.360 5. punktam[1], lai īstenotu informēšanas pamatprincipu, saimnieciska vai publiska pakalpojuma sniedzējs vai pasākuma organizators labi redzamā vietā izvieto vismaz šādu informāciju par piesardzības pasākumiem, tai skaitā svešvalodās:
 • brīdinājumu, ka attiecīgajā vietā nedrīkst atrasties un pakalpojumu nedrīkst saņemt personas, kurām noteikta pašizolācija, mājas karantīna vai izolācija vai kurām ir elpceļu infekcijas slimības pazīmes;
 • brīdinājumu par divu metru distances ievērošanu starp dažādām mājsaimniecībām, kā arī par citiem distancēšanās nosacījumiem, ja tādi ir noteikti;
 • pareizas roku higiēnas un respiratorās higiēnas nosacījumus;
 • brīdinājumu par mutes un deguna aizsega lietošanas pienākumu, kā arī norādi par mutes un deguna aizsega pareizu lietošanu (aizsedzot muti un degunu). Persona, kura nelieto mutes un deguna aizsegu vai lieto to neatbilstošā veidā (neaizsedzot degunu un muti), izņemot bērnus, kuri nav sasnieguši septiņu gadu vecumu, un personas ar acīmredzamiem kustību traucējumiem vai psihiskās veselības traucējumiem, kuru dēļ personai trūkst spēju vai iemaņu mutes un deguna aizsega lietošanai, netiek ielaista pasākuma norises vai pakalpojuma sniegšanas vietā (šīm personām pakalpojums netiek sniegts).
 1. Atbilstoši Noteikumu Nr.360 5.1 punktam[2], lai samazinātu un ierobežotu infekcijas izplatību, saimnieciska vai publiska pakalpojuma sniedzējs vai pasākuma organizators labi redzamā vietā izvieto (vai informē pasākuma dalībniekus rakstiski vismaz vienu dienu pirms pasākuma, un atkārtoti pasākuma uzsākšanas brīdī)  aicinājumu par nacionālās kontaktu noteikšanas un brīdināšanas mobilās lietotnes "Apturi Covid" izmantošanu.
 2. Aktivitāšu laikā netiek izmantoti transporta pakalpojumi, netiek sniegti ēdināšanas un nakšņošanas pakalpojumi un visu pakalpojuma pamatā ir tikai fiziskās aktivitātes brīvā dabā.

 

Atbilstoši MK noteikumu Nr.360 15.punktam, saimnieciskā pakalpojuma sniegšanas vietās, izņemot tirdzniecības pakalpojuma un skaistumkopšanas pakalpojuma sniegšanas vietas, vienai personai nodrošina ne mazāk kā 15 m2 no publiski pieejamās telpu platības. Vietā, kur vienam apmeklētājam publiski pieejamā telpu platība ir mazāka par 15 m2, vienlaikus var atrasties tikai viens apmeklētājs. Kā arī, pie ieejas labi redzamā vietā izvieto informāciju, tai skaitā svešvalodās, par maksimāli pieļaujamo cilvēku skaitu, kas vienlaikus var atrasties konkrētajā vietā/iekštelpā.

Pakalpojumu sniedzējiem, tai skaitā – šķēršļu parku darbiniekiem, ir jāsadarbojas ar Valsts policiju un citām institūcijām sabiedriskās kārtības un epidemioloģiskās drošības prasību nodrošināšanai.

Aicinām sekot līdzi aktuālākajai informācijai par epidemioloģisko situāciju Latvijā un pasaulē Slimību profilakses un kontroles centra tīmekļvietnē https://www.spkc.gov.lv/lv, kā arī Valsts kancelejas speciāli izveidotajā tīmekļvietnē https://covid19.gov.lv/, kur tiek apkopota informācija no atbildīgo iestāžu mājaslapām un biežāk uzdotajiem jautājumiem un atbildēm uz tiem. 

AICINĀM IEDZĪVOTĀJUS RŪPĪGI IZVĒRTĒT VISUS RISKUS PIRMS PUBLISKU VIETU, T.SK. ŠĶĒRŠĻU PARKU, APMEKLĒJUMA!

 

 


[1] Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumi Nr. 360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai", 5. punkts. https://likumi.lv/ta/id/315304#p5

[2] Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumi Nr. 360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai", 5.1. punkts. https://likumi.lv/ta/id/315304#p5.1 


[1] Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumi Nr. 360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai", 14.2. punkts. https://likumi.lv/ta/id/315304#p14.2.