Atbalstam algu subsīdijai daļēji nodarbinātiem darbiniekiem var pieteikties darba devēji, kuru ieņēmumi no saimnieciskās darbības par konkrēto atbalsta mēnesi:

  • ir samazinājušies ne mazāk kā par 20% konkrētajā 2020. un 2021. gada atbalsta mēnesī, salīdzinot ar vidējiem ieņēmumiem 2020. gada augustā, septembrī un oktobrī, kad uzņēmums faktiski darbojies;
  • vai samazinājušies ne mazāk kā par 30 %, salīdzinot ar attiecīgā 2019. gada mēneša ieņēmumiem.

Atbalsts daļēji nodarbināto algu subsīdijai uzņēmējiem pieejams 50% apmērā no  deklarētās mēneša vidējās bruto darba samaksas par periodu no 2020.gada 1.augusta līdz 31.oktobrim, bet ne vairāk kā 500 EUR apmērā par kalendāra mēnesi par darbinieku.

Darba devējam noteikts pienākums izmaksāt darbiniekam starpību starp saņemtā atbalsta apmēru un darba samaksas apmēru, kā arī darba devējam jānomaksā visi darbaspēka nodokļi, tādējādi nodrošinot, ka darbinieks saņems 100% atlīdzību.

Atbalsts pieejams līdz 2021. gada 30. jūnijam, bet ne ilgāk, kamēr noteikti ierobežojumi saimnieciskai darbībai.

Atbalstam jāpiesakās Valsts ieņēmu dienesta (VID) Elektroniskajā deklarēšanās sistēmā līdz katra mēneša 15.datumam par iepriekšējo mēnesi.

Papildu informācija VID tīmekļa vietnē: https://www.vid.gov.lv/lv/covid-19