Februārī apstrādes rūpniecības apjomi pieauga par 5,7%

 

Apstrādes rūpniecības izlaides apjomi 2019.gada februārī gan pēc neizlīdzinātiem, gan pēc kalendāri izlīdzinātiem datiem bija par 5,7% lielāki nekā pirms gada. Kopumā gada divos mēnešos pēc neizlīdzinātiem datiem apstrādes rūpniecības ražošanas apjomi bija par 4,7% lielāki nekā pirms gada.

Lasīt vairāk...

 

Aprīlis 2019

Apstrādes rūpniecības produkcijas apjomisezonāli neizlīdzināti dati,
izmaiņas % pret iepriekšējā gada atbilstošo periodu

foto

Janvārī eksporta vērtība bija par 0,6% mazāka nekā pirms gada

 

Šī gada janvārī gada griezumā preču eksporta vērtība faktiskajās cenās nedaudz samazinājās – par 0,6%, savukārt imports nedaudz pieauga – par 0,3 procentiem.

Lasīt vairāk...

 

Marts 2019

Latvijas ārējā tirdzniecība
milj. eiro un procentos

foto

* % no kopējā tirdzniecības apgrozījuma

Februārī vērojamas mēnesim raksturīgas cenu pārmaiņas

 

2019.gada februārī, salīdzinot ar janvāri, patēriņa cenu līmenis pieauga par 0,1%. Precēm tas pieauga par 0,1%, bet pakalpojumiem saglabājās nemainīgs.

Lasīt vairāk...

 

Marts 2019

Patēriņa cenu pārmaiņas
procentos

foto