Padomes priekšsēdētāja 

Z. Liepiņa - Ekonomikas ministrijas valsts sekretāra vietniece 

Padomes locekļi: 

A. Binovskis – Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras direktors 

I. Dreika – Veselības inspekcijas vadītāja 

I. Kaupere – Veselības ministrijas Farmācijas departamenta direktore  

K. Klints – valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas proves birojs" direktors 

A. Kovaļenko – Valsts ieņēmumu dienesta Muitas pārvaldes Riska vadības daļas vadītājs 

V. Līcīte – Valsts vides dienesta Uzraudzības departamenta direktora vietniece 

A. Melkers – Valsts policijas Galvenās kārtības policijas pārvaldes Koordinācijas un kontroles pārvaldes Licencēšanas un atļauju sistēmas biroja priekšnieka vietnieks 

I. Ozoliņa – Zemkopības ministrijas Lauksaimniecības departamenta direktora vietniece 

S. Rulle – Valsts augu aizsardzības dienesta Agroķīmijas departamenta direktore 

I. Šice-Trēde – Pārtikas un veterinārā dienesta Robežkontroles departamenta direktore 

R. Vesere – Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Vides aizsardzības departamenta direktore 

M. Vīksne – Labklājības ministrijas Darba attiecību un darba aizsardzības politikas departamenta vecākā eksperte 

B. Vītoliņa – Patērētāju tiesību aizsardzības centra direktore 

S. Zariņa – Valsts darba inspekcijas Darba aizsardzības nodaļas vadītāja 

Nacionālā veselības dienesta pārstāvi pieaicina pēc nepieciešamības katrā attiecīgā gadījumā atsevišķi.